Rädda Uarda Förskola!

10252901874-4d618704-30f3-46e7-9733-af1ff013b698.jpeg

Lunds Kommun avser att stänga ner flera mindre förskolor i Lund och Uarda Förskola är en av dem!

Lunds kommun avser att stänga Uardas förskola och tänker därmed flytta våra barn och till en betydligt större förskola med plats för ca 90-100 barn. Den förskolans fyra avdelningar ska bli fem vilken innebär att Uardas samtliga ca 24 barn från två avdelningar ska tryckas in på motsvarande en avdelning. Vi anser att detta är ett stort misstag! Uarda är inte bara en förskola; den är våra barns andra hem och en fantastisk plats där våra barn trivs och utvecklas optimalt.

Kommunens argument om hållbarhet för personal och ekonomi stämmer inte för Uardas förskola, enligt den information vi har fått. Uardas verksamhet är lönsam, i motsats till den stora förskolans. Uarda är en välfungerande och populär förskola som alltid fyller sina platser och har ett bra söktryck. Kommunen borde fokusera på att återskapa det som fungerar väl istället för att öka antalet barn på en mindre framgångsrik förskola. 

Kommunen påstår även att "Personal flyttar också med för att bidra till tryggheten" men det är inte en självklarhet. Den extremt låga personalomsättningen på Uarda har sina skäl - här stannar man för att man trivs på en mindre förskola.

Förutom de uppenbara fördelarna som Uarda har med sin låga personalomsättning, vinstdrivande organisation, trygga barn och positiva upplevelser från föräldrarna så finns det generella fördelar med en liten förskola. Genom att behålla en liten förskola skapas:

  • En trygg och familjär miljö där barnen bygger starka band med pedagoger och sina kamrater, främjande av kontinuitet och stabilitet i deras utveckling.
  • Personlig uppmärksamhet från pedagoger som stärker relationen med barnen och där våra barn blir sedda.
  • Flexibel undervisning som anpassas efter barnens individuella behov och intressen.
  • Minskad stress vid inskolning med en mindre och tryggare grupp
  • Låg personalomsättning som låter barnen bygga stabila relationer med pedagogerna och främjar en välfungerande personalgrupp.
  • Ökad samhörighet mellan föräldrar och pedagoger främjar samarbete och delaktighet i barnens utbildning och välmående.

Varför stänga ner en förskola som fungerar så väl?

Hjälp oss att rädda Uarda förskola

Skriv under vår namninsamling och låt våra barn fortsätta trivas och växa på den plats de älskar!

Vi tror på Uarda, och vi tror på våra barns framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sofie Woge lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...