Rädda Trädgårdsstaden - Stoppa förtätningarna i Bromma!

På en öppen vädjan svarade bara Miljöpartiet ja till att ompröva planerna på nya höghus i kanten på vår trädgårdsby Riksbyhöjden på Sedumbacken. Vädjan skickades till gruppledarna för respektive parti i stadsbyggnadsnämnden under augusti 2018. Vi återkommer därför med vår vädjan i denna namninsamling för hela Brommas bästa. Skriv under så distribuerar vi namnlistan till de ledamöterna i den nybildade stadsbyggnadsnämnden i januari 2019.

 

Rädda Trädgårdsstaden -
Stoppa förtätningarna i Bromma!
 
Tre uppmaningar till politikerna:

 

 • Bygg nya bostäder snabbt och billigt men inte var som helst och inte hur som helst! Tänk istället efter före och se dessutom till att bostäderna blir många och billiga.
 • Lös de övergripande frågorna som trafikstockningarna runt Brommaplan, Brommaplans centrumbebyggelse och Brommaflygets framtid före detaljerna.
 • Förtäta inte inne i trädgårdsstäderna. Förtätningar där är mindre lämpligt av flera anledningar:
  • De är inte miljöanpassade till den befintliga småskaliga bebyggelsen med trädgårdar, parker och omgivande natur utan förstör istället fina välfungerande miljöer.
  • De leder till högre kostnader än byggen på öppna fält och vid t ex Brommaplan.
  • De leder till ett litet antal nya bostäder jämfört med byggen på öppna fält och vid t ex Brommaplan.
  • De binder mycket resurser som behövs bättre i de stora byggprojekten i Storstockholm. 
Lägg inte ner arbete på sådant som blir riktigt dåligt eller riskerar att bli "förgävesplanering".  Avbryt därför omedelbart alla planer på förtätningar inne i trädgårdsstäderna! 

 

 


Intressegruppen Riksbyhöjden    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Intressegruppen Riksbyhöjden överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook