Rädda Sundsvalls sjukhus

Stoppa neddragningen av vårdplatser – Rädda Sundsvalls sjukhus

Regionen vill spara pengar genom att stänga vårdplatser på Sundsvalls sjukhus. Vårt enkla budskap är: Det går inte att stänga en enda vårdplats! Redan idag hör överbeläggningar till vardagen. Redan idag ligger patienter i nästan varenda avdelningskorridor. Redan idag drabbas patienter av vårdskador till följd av detta.

Vi sitter alla i samma båt. Vi har anhöriga som är sjuka. En dag är det vi själva som drabbas. Vi är därför beroende av ett fungerande sjukhus. Och sjukhuset fungerar inte utan tillgängliga vårdplatser.

Det är nog nu. Vi accepterar inte att inhyrda konsulter tar fram förslag som helt saknar stöd från verksamheten och gör en mycket ansträngd situation till totalt ohållbar.

Vi kräver

- Att förslaget om neddragning av vårdplatser stoppas – inte en enda vårdplats ska stängas

- Att Regionen ska verka för en hållbar vårdplatssituation. Det innebär nolltolerans mot överbeläggningar och korridorvård

- Att kostnadsbesparingar aldrig primärt ska riktas mot kärnverksamheten

- Att sjukvårdspersonal på riktigt får vara delaktiga i utformandet av ett nytt besparingsförslag  

Om du delar vår oro, skriv under detta upprop och sprid vidare till dina vänner och bekanta! Namninsamlingen lämnas vidare till ansvariga beslutsfattare. Tillsammans kan vi stoppa neddragningen av vårdplatser och rädda Sundsvalls sjukhus!


Joakim Eriksson, 34, specialistläkare    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Joakim Eriksson, 34, specialistläkare lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...