Rädda Stormyrberget från Vattenfalls grova ingrepp.

I Ångermanland finns en fantastisk plats där flora och fauna har frodats i stillhet. Lo, varg, björn, örn, uggla, älg, rådjur och många fler arter lever där i flera gamla naturskogar som inte går att ersätta. Platsen heter Stormyrberget och ligger i närheten av den lilla orten Skorped. Här har Vattenfall beslutat uppföra 60 gigantiska vindkraftverk, vart och ett över 200 m högt.

https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/vindkraft/pagaende-vindkraftprojekt/vindkraftprojekt-pa-land/stormyrberget-vindkraftpark/

Fåglar har inte en chans att komma undan vingarna vars spetsar uppnår oerhörda hastigheter och då förvandlas till köttkvarnar för det liv som kommer i närheten. I Skåne har vi sett hur fladdermusarter är på väg att utrotas pga vindkraftverken eftersom de insekter de livnär sig på dras till vindkraftverkens frekvenser, fladdermössen ligger sönderslagna vid vindkraftverkens fot. Att rovfågel och andra fågelarter skulle gå samma öde till mötes är högst sannolikt på den av Vattenfall föreslagna platsen. Ljudet och ljuset från de stora vindkraftverken kommer för alltid att slå sönder miljön på platsen. Stormyrberget är en av de få platser som finns kvar där det är så lugnt och fridfullt att det känns i hela kroppen och dessutom är det faktiskt mörkt på natten då inga ljusföroreningar märks på platsen. Ett unikt paradis där både djur och människor kan hitta tystnad, frid och stillhet i en annars ganska hysterisk nutid. 

Vi som skriver under här bönfaller Vattenfall att tänka om. Med den snabba utveckling som sker när det gäller alternativa energikällor verkar det att skjuta över mål att uppföra dessa enorma vindkvarnar.onsekvenserna för djur och natur blir förödande. Vi behöver vara rädda om de sista naturskogarna och värna om tysta och fridfulla miljöer, för djuren, för oss och för allas våra ungar och barn.

60 vindkraftverk är väldigt många. 220 m är väldigt högt. Såhär ser 45 vindkraftverk ut, dessa är endast 115 m höga: 

https://www.renewable-technology.com/wp-content/uploads/sites/29/2017/12/1l-image-16.jpg


  


Lotta Lagerström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lotta Lagerström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...