RÄDDA STIGBERGSPARKEN OCH TRÄDEN I ERSTA TRAPPA

Stigbergsparken_gammal1.png

Skärmklipp_2019-06-17_21.49_.39_6.pngPlanen som ligger nu för blivande T-banestationen Sofia utplånar i princip Stigbergsparken, stenlägger stora ytor och innebär att många av de gamla träden fälls.

Trots att till och med chefstjänstemän i Stockholms stad anser att man bör omarbeta förslaget för T-banestationen Sofias uppgång eftersom den påverkar Stigbergsparken negativt så har ännu ingen alternativ plan tagits fram.

Vi kan tillsammans påverka utvecklingen av området.

Skriv under protestlistan om du vill att:

- det skall tas fram ett alternativt förslag till den ritning som nu ligger och tar större delen av parken i anspråk. Nuvarande förslag är 800 kvm stort och 11 meter högt.

- alternativt flytta uppgången utanför parken och att staden istället rustar upp parken med bibehållna gröna ytor och träd.

- att den gamla trädallén i Ersta trappor räddas. Två gamla träd i Ersta trappor i anslutning till parken planeras att fällas i och med att Nya Ersta sjukhus byggs. Staden planerar att fälla alla träd i trappan för att skapa ett enhetligt utseende. Vi tycker istället; ersätt två träd istället för att fälla alla gamla träd.

-T-banestationen Sofia planeras bli världens näst djupaste med 100 meter under jord.  Brandförsvaret kritiserar säkerheten. Planerna bör utredas bättre för en säker framtid https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5769112  .  

Katarina Hembygdsförening 

https://www.facebook.com/katarinahembygdsforening

https://www.hembygd.se/katarina-hembygdsforening 


Katarina Hembygdsförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Katarina Hembygdsförening överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook