Rädda samtalsmottagningen Ung Hälsa!

Stockholms Stadsmissions styrelse beslutade den 18 december att lägga ner Stadsmissionens samtalsmottagning för unga - Ung Hälsa, om inte en ny huvudman tar över! Grunden till detta är ett nytt inriktningsbeslut som innebär att Stockholms Stadsmission inte längre ska bedriva vård eller behandling eller arbeta med psykisk eller existentiell ohälsa. 

Många inom och utom organisationen ifrågasätter detta beslut. Trots riktade satsningar inom psykiatrin ökar psykisk ohälsa och självmord bland unga. Peter Salmi, utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen, uttrycker oro inför framtiden, på grund av att inget tyder på att den här negativa trenden bland unga kommer att vända inom den närmaste tiden. Unga med psykiskt och existentiellt lidande behöver en mottagning som denna mer än någonsin – en mottagning där det finns tid att bygga inre trygghet och tillitsfulla relationer, när detta saknas och oavsett eventuell psykiatrisk diagnos. Trycket på samtalsmottagningen har varit högt sedan starten 2003. De unga som ringer har ofta under flera år sökt en mer långsiktig och relationsbaserad samtalskontakt – utan resultat. Mottagningen genomför ungefär 8 000 patienttimmar per år, och närmare 2 000 unga har gått i långsiktiga psykoterapier under de 16 år som Stockholms Stadsmissions samtalsmottagning har funnits. Nu håller denna möjlighet på att försvinna. Det får inte ske!

För att se till att unga fortsatt har tillgång till denna samtalsmottagning, där de får tid och relation, så behöver vi nu samla våra namnunderskrifter! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi kräver att Stockholms Stadsmission tar ansvar för att samtalsmottagningen Ung Hälsa kan fortleva, antingen inom eller utanför den egna organisationen.

Terapicenter.jpg


Pernilla Wiechel, samtalsterapeut (volontär på Stadsmissionen)    Kontakta namninsamlingens skapare