Rädda Öresundsregionen - stoppa förslaget om ID-kontroll

Den svenske regering har midlertidigt stoppet lovforslaget om uden videre at kunne lukke Øresundsbroen, men har fastholdt et fremsat lovforslag om ID-kontrol af passagerer, som rejser til Sverige fra udlandet med offentlig transport. Et forslag som vil ramme rejsende til Sverige fra alle vores nordiske nabolande, men i allerstørst grad ramme trafikken i Øresundsregionen - Skandinaviens tættest befolkede område med ca. 3,5 millioner indbyggere.

På en gennemsnitsdag rejser i omegnen 100.000 personer over Øresund, enten med bil, bus, båd eller tog - cirka en tredjedel af disse rejser gøres med en togforbindelse, som forbinder regionens to store byer Malmö og København med en frekvens på 10-20 minutter det meste af døgnet. Rejsetiden er i normale fald på cirka 30 minutter, men efter den svenske regering indførte paskontrol for alle rejsende, er rejsetiden blevet betydeligt længere. Indføres der på grund af den svenske regerings lovforslag endnu en ID-kontrol, som man påtænker at gennemføre på den danske side, og som bliver pålagt transportfirmaet at udføre, så mener eksperter og ikke mindst transportselskaberne, at rejsetiden kan blive op til 90 min, altså en tredobling af den normale rejsetid, og dette i bedste fald. Svenske SJ og danske DSB, som er ansvarlige for togtrafikken over Øresund, mener nemlig at den svenske regerings krav kan medøre, at man helt vil stoppe togtrafikken mellem de to lande, hvilket vil få katastrofale konsekvenser for titusindtals af indbyggere i regionen, ligesom det vil skade erhvervslivet både på den svenske og danske side af Øresund.

Ud af de mange, som krydser Øresund dagligt, er op i mod 20.000 daglige pendlere, som har bopæl i det ene land og arbejder eller studerer i det andet land, hvor af størstedelen pendler fra Sverige til Danmark. Siden Øresundsbroen åbnede for 15 år siden, har Øresundsregionen oplevet stor fremgang og vækst - erhverslivet har blomstret, da flere større virksomheder har øget deres aktivitet i området, og på uddannelsesområdet har der været et stort udbytte af viden på tværs af landene. Turismen i Øresundsregionen og i særdeleshed Skåne er øget, da man har Skandinaviens største og travleste flyplads, Copenhagen Airport, lige om hjørnet.

Indføres ID-kontrollen vil det uden tvivl sætte en stopper for udviklingen i regionen. Viksomheder vil ikke i samme grad slå sig ned i regionen, da arbejdskraftens bevægelse vil blive indskrænket, folk vil miste deres arbejde eller være tvungen til at søge nyt job pga. indskrænkningerne i pendelmulighederne, studerende vil ikke kunne komme til/fra deres uddannelsesinstitutioner og på det personlige plan vil familier og venner blive splittet, da mange familier og venskaber også strækker sig på tværs af den dansk-svenske grænse. På det økonomiske plan vil det største tab være på den svenske side, da arbejdsløsheden på den svenske side vil stige, da lovforslaget om ID-kontrol vil forhindre mennesker bosat på den svenske side i at pendle til deres job i Danmark, ligesom svenske studerende vil blive begrænset i deres mulighed for at fuldføre deres studier i Danmark. Begrænsningen i bevægelsen på tværs af grænsen anslås at have en omkostning på 1300 tabte arbejdsdage per dag eller nærmere betegnet et samfundsøkonomisk tab på cirka 1,6 millioner svenske kroner - dette udelukkende på grund af den øgede rejsetid, og dertil vil komme presset på uddannelsessystemet i Skåne samt øgede omkostninger på grund af øget arbejdsløshed.

Sveriges regering har anslået at modtage omkring 190.000 asylansøgere i 2015, og lovforslaget indføres for at mindske antallet, som søger asyl i Sverige. Det svarer til crika 521 asylansøgere per dag. Dette skal sættes i perspektiv til de 100.000 personer, som krydser Øresund alene PER DAG. Derudover rammer forslaget naturligvis også pendlere på andre strækninger og fra andre lande. Den øgede ID-kontrol kommer ikke at ramme folk, som krydser grænsen med bil, og en af konsekvenserne ved at indføre ID-kontrol må således være en øget risiko for enten organiseret eller sporadisk menneskesmugling med private køretøjer.

Det er på tide, at Riksdagsmedlemmerne vågner op og anerkender vigtigheden af Øresundsregionen. Der findes et Sverige udenfor Stockholm, som også er en væsentlig faktor for samfundsøkonomien. Forslaget om ID-kontrol er et decideret performa-forslag, som blot vil danne grobund for hemmelig menneskesmugling, ligesom det vil have uverskuelige økonomiske, erhversmæssige og personlige konsekvenser for Skandinaviens tættest befolkede område, Øresundsregionen. 

STOP LOVFORSLAGET OM ID-KONTROL OMGÅENDE TIL FORDEL FOR EN LØSNING, SOM TAGER HÅND OM PROBLEMET FREMFOR AT SKABE ENDNU STØRRE PROBLEMER FOR LANDETS BORGERE


Sebastian-Lykke Mejlholm    Kontakta namninsamlingens skapare