Rädda öppna förskolan i Holmsund/Obbola!

Politikerna i Umeå kommun har kommit med ett sparförslag som innebär att öppna förskolan i Holmsund kommer att läggas ner. Den 19 juni fastställs det slutgiltiga beslutet och innan dess är vårt mål att samla in så många namn som möjligt i ett försök att rädda kvar den öppna förskolan. 

Vi anser att öppna förskolan har en viktig roll för barnens uppväxt i samhället. Att om föräldrarna känner varandra främjar det tryggheten för våra barn och unga i framtiden. Tillsammans bidrar föräldrar till att bygga upp ett starkt skyddsnät runt allas våra barn. 

Den öppna förskolan främjar även integration av nya föräldrar som kommer till Holmsund/Obbola. Att ha möjlighet att gå till öppna förskolan och träffa andra föräldrar bidrar till att människor kan skapa en ny social samvaro i ett nytt samhälle. 

Därför anser vi att det är viktigt att den öppna förskolan får vara kvar. För samhällets skull, för föräldrars skull men framförallt för våra barn, vår framtids skull. 


Malin Strömberg och Sandra Hjortborg    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook