Rädda naturområdet i norra Ljunghusen

OBS: Glöm inte att bekräfta din underskrift via det mejl som skickas till din mail-adress.
 
Exploateringsplanen av naturområdet i norra Ljunghusen är ett sällan skådat brutalt angrepp på Falsterbonäsets natur och boendemiljö. Vi såg ett smakprov på detta på både Sjögatan och Clemensagervägen men även stora delar av Skanörs vångar. Höghus, tättbebyggt och byggnadsstilar som överhuvudtaget inte passar in i bymiljöerna. Samtliga områden har byggts under 2000-talet då man bör ha förstått bättre och försökt att minska skadorna. Nu kommer hela infarten till Falsterbonäset, både från banvallen och väg 100, domineras av radhus och 4-våningshus (3,5 vån tekniskt sett). Trafiken kommer intensifieras med uppskattningsvis 500 fordon om dagen. Säkert mer. Det går inte att bygga bort den flaskhals som skapas bland annat vid kanalen när ännu fler fordon ska fram.
 
Moderaterna står ensamma bakom beslutet som kommer ge tillstånd till den privata markägaren att bygga. Det finns även en jävsituation inom Moderaterna som man starkt kan ifrågasätta hur det bidragit till att driva på processen så här långt, trots stora protester genom åren och trots att exploateringen går helt emot kommunens eget naturvårdsprogram som ni kan läsa mer om nedan. Det kallas "De små stegens tyranni". Vi måste återigen skapa opinion!
 

Fakta

I kommunens naturvårdsprogram som antogs 2015 beskrivs det nu aktuella området som ”känsligt för exploatering” och ”Området söder om banvallen, där en planprocess pågår, är ett ekologiskt värdefullt område då det dels uppvisar befintliga naturvärden och dels visar på en potential att höja dessa ytterligare. Den vegetation och de strukturer som finns i området är en bristvara på Falsterbonäset och någon ersättningsmark går ej att finna i närområdet. Därför bör planområdet, med tanke på den nya kunskapen om höga naturvärden, utgå ur översiktsplanen”.

https://vellinge.se/planer-och-projekt-i-Vellinge-kommun/Detaljplaner/hollviken-ljunghusen-och-rangs-sand/ljunghusen-136-m.fl-norr-om-vag-100/

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Daniel Johnsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...