Rädda naturområdet i norra Ljunghusen

OBS: Glöm inte att bekräfta din underskrift via det mejl som skickas till din mail-adress.
 
Exploateringsplanen av naturområdet i norra Ljunghusen är ett sällan skådat brutalt angrepp på Falsterbonäsets natur och boendemiljö. Höghus, tättbebyggt och byggnadsstilar som överhuvudtaget inte passar in i bymiljöerna. Nu kommer hela infarten till Falsterbonäset, både från banvallen och väg 100, domineras av radhus och 4-våningshus (3,5 vån tekniskt sett). Trafiken kommer intensifieras med, enligt planen, uppskattningsvis 500 fordon om dagen. Säkert mer. Det går inte att bygga bort den flaskhals som skapas bland annat vid kanalen när ännu fler fordon ska fram. Utöver norra Ljunghusen väntar en omfattande exploatering vid Falsterbokanalen kommande år.
 
Moderaterna står ensamma bakom beslutet som kommer ge tillstånd till den privata markägaren att bygga. Den 1 mars röstar kommunfullmäktige i frågan men det är viktigt att opinionen är stark och att vårt budskap är tydligt mot ägarna i Bolaget, Johan Wall och Åsa Bonnier samt Johan Frick och ett antal till. Ni har exploaterat i stort sett hela Ljunghusen och föregångarna hade stort fokus på lummighet och bevara naturen. Men denna plan gör ni inte det. Områden har flera för kommunen unika biotoper med den enda beståndet av ramslök, flera rödlistade björnbärsarter, mycket dödved och stora träd. Planen innebär att hela området kommer förstöras av byggmaskiner och schaktning. Norra Ljunghusen ska även ses som en viktig del av hela Falsterbonäset som flyttfågellokal och är direkt granne med natura 2000.
 

Fakta

I kommunens naturvårdsprogram som antogs 2015 beskrivs det nu aktuella området som ”känsligt för exploatering” och ”Området söder om banvallen, där en planprocess pågår, är ett ekologiskt värdefullt område då det dels uppvisar befintliga naturvärden och dels visar på en potential att höja dessa ytterligare. Den vegetation och de strukturer som finns i området är en bristvara på Falsterbonäset och någon ersättningsmark går ej att finna i närområdet. Därför bör planområdet, med tanke på den nya kunskapen om höga naturvärden, utgå ur översiktsplanen”.

 

Länsstyrelsen har både 1996 och 2015 begärt att byggplanerna stoppas pga natur- och friluftsvärden samt närheten till natura 2000 och naturreservatet.

https://vellinge.se/planer-och-projekt-i-Vellinge-kommun/Detaljplaner/hollviken-ljunghusen-och-rangs-sand/ljunghusen-136-m.fl-norr-om-vag-100/

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Daniel Johnsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...