Rädda Mariedalskogen

BRUKAR DU STRÖVA HÄR?

karta3.jpg

Om inte, är du varmt välkommen att följa kartan och njuta av en upptäcktsfärd.

Gör din röst hörd för att rädda Mariedalskogen, annars kommer den att försvinna! Vänersborgs kommun har antagit en detaljplan och ska i juni klubba igenom beslut där skog och äng är planerad att avverkas och exploateras. De tror inte att vi är många medborgare berörs negativt av detta. Nu vill vi visa hur många vi är!

I den här skogen strövar unga som gamla, här plockas det svamp om hösten och bär om sommaren, här promeneras hundar, här går fina ridvägar och mountainbikeåkare cyklar på de slingrande stigarna, här samlas skolbarn för lek och lärande. Luften du andas fuktas, renas och syresätts här. Det är ett fantastiskt rikt område med våtmark, äng och lövskog. Stigarna vindlar här för att det är här människor vistas. Det är ett rekreationsområde som kostat kommunen noll kronor att iordningställa men som är helt oersättligt. Alla kan inte äga en egen skog eller ta bilen ut ur stan för att uppleva allemansrätten. Det är en socioekonomisk fråga och en fråga om hur vårt samhälle ska se ut, vem som har rätten att bestämma över människors liv och livskvalité.

Vi förstår att bostäder behöver byggas men det finns konstruktivare lösningar än denna. På en satellitbild ser obebyggd mark likvärdig ut. Skog är grön. Men på marken vittnar den här delen av Mariedalskogen, med stigar, kvalitativa rekreationsytor och den mängd och variation av människor som vistas här, om den vikt den bär för de omkringboende. För villatomter finns flera alternativ längre åt sydöst som idag är bevuxna med sly och som inte nyttjas av omkringboende som strövyta. 

Ska barnen aldrig mer få möta rådjuret och älgen? Ska räven stanna vid att vara en bild i en bok? Ska endast de bilburna kunna andas ren skogsluft? Vill du att kommunen ska göra ditt liv onaturligare och ditt bostadsområde värdelösare? Det VÄGRAR VI ACCEPTERA! 

 

 Vi vill rädda ett fantastiskt grönområde. Vad vill du? SKRIV UNDER!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Mariedalskogen lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...