rädda LIBERACION

Till ledamöterna i Mediestödsnämnden

Tidskriften Liberación är den enda spanskspråkiga tidskriften med spridning över hela Sverige som varje fredag, i nästan 40 års tid, levererat nyheter från den latinamerikanska kontinenten och information om aktiviteter, såväl kulturella som inom solidaritetssfären, till latinamerikanerna i Sverige.

Nästan 40 års tid utgör i sig åtskilliga människoår... Många ur den första generationens politiska flyktingar från Latinamerika, de som startade och arbetade i tryckerierna där Liberación såg dagens ljus, de som bidrog med artiklar år efter år, finns idag inte längre bland oss. Men deras barn och barnbarn, liksom vi, förknippar namnet Liberación med solidaritet, gemenskap, samhörighet.

Det faktum att Liberación idag riskerar att förlora presstöd från Mediestödsnämnden är ett knivhugg som riktas mot oss alla. Mot alla prenumeranter runt om landet, där en prenumeration utgör en informationskälla till många fler: tidningen som kommer till ett hushåll och läses av alla i familjen, tidningen som någon tar med sig till sin arbetsplats för att diskutera nyheter med arbetskamrater över en fika, äldreboendena där spanskspråkiga äldre lyser upp vid mötet med sina kulturella rötter, biblioteken där den tummade tidningen ligger framme...

Liberación har dessutom alltid utgjort en informationskälla när latinamerikaner bosatta i Sverige velat förklara för vänner och bekanta om vad som egentligen händer i Latinamerika, för att dyka djupare i frågor som inte belyses av mainstreammedia i Sverige.

Vi instämmer i Liberacións redaktions begäran till Mediestödsnämnden, dvs. att:

1 - Liberacións ansökan om pressstöd accepteras, eftersom ingenting har ändrats i kriterierna, samtidigt som myndigheterna nu, efter alla dessa år ,ändrar tolkningen av reglerna.

2- Liberación ges möjlighet att visa att de också kan uppfylla kraven av den nya tolkningen av reglerna, som presenterades nyligen för dem.

Tysta inte ned en medieröst som för oss är betydelsefull! Tomrummet som skulle uppkomma om Liberación tystas ned kan inte fyllas av någon...

Det här brevet undertecknas av latinamerikanska organisationer verksamma i Sverige, men även av andra organisationer i Sverige som tagit del av Liberacións mångåriga gärning.

Med vänlig hälsnig  20200216

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Clair barcellos överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook