Rädda lerums psykiatriska öppenvårdsmottagning!

Rädda Lerums psykiatriska öppenvårdsmottagning! 

 

Sammanfattning:

Det har kommit ett förslag att stänga psykiatrin i lerum, vilket kommer få förödande konsekvenser för patienter som idag är inskrivna samt de som kommer i framtiden. Trösklarna inom psykiatrin är tillräckligt många! Det behövs INTE fler i form av avstånd eller snävt inriktade team! Hjälp oss rädda psykiatrin! Vi behöver ditt namn!

 

OBS! När du skriver under kommer du ev fått ett mail där du behöver bekräfta din signering. Glöm inte göra detta! Det är för att din signering ska synas. 

 

För dig som vill veta mer kommer mer information nedan:

 

Säs-sjukvården (södra Älvsborgs sjukhus) har lagt ett förslag till att stänga öppenvårdsmottagningen i Lerums kommun. Vi behöver ditt namn!

I ett försök att spara pengar har ett förslag inkommit om att stänga ner Lerums psykiatri. En psykiatrimottagning som har ca 650 patienter inskrivna i dagsläget och en lång vårdkö (precis som alla psykiatriska mottagningar). Att stänga ner denna kommer få förödande konsekvenser för de patienter som går där, samt för psykiatrin som helhet. Just nu stänger man ner mottagning efter mottagning, i ett försök att göra allt mer specialiserat. Vilket innebär att patienten ENBART kan få hjälp för EN av sina diagnoser, om patienten i fråga har flera (och den som då är billigast, såklart), samverkan uteblir och helhetstänket kring patienter fallerar. Det innebär ÄVEN massa dubbel-trippel-eller kanske till och med fyrdubbelt arbete. Tänk en patient med flera diagnoser, alltså samsjuklighet, då gäller det att hitta ”rätt” diagnos, för att behandla ”huvuddiagnosen” eftersom specialiserad vård inte ser hela människan utan bara en specialiserad liten del. Vilken diagnos som är grunden till de andra går INTE att göra via formulär, diagnoskriterier eller bedömningssamtal, om det ens går att bestämma en. Det krävs nära och mycket arbete med varje enskild individ för att förstå sig på helheten hos människan, och på så sätt komma till roten av problemet. Detta gör att förslaget går i sin egen fälla, att specialisera vård för att göra den mer effektiv och mindre kostsam kommer istället få motsatt verkan. Effekten blir ett snävare fält, mindre kunskap kring MÄNNISKAN och mer kunskap kring vilken diagnos som är enklast, billigast och ser bäst ut i statistik att behandla och ”bota”. Människan som har tex två diagnoser kan inte få en kontakt inom psykiatrin som ser bägge två och hur dessa påverkas av varandra, utan ska istället enbart - om hen har tur - få vård för en av diagnoserna. Vilket gör att personen med stor risk hamnar fel, inte blir ordentligt hjälpt och kommer behöva mycket längre vård, då vården inte blir fullständig eller innehar ett helhetstänk. Psykisk ohälsa är komplex och många delar i personens liv samspelar.

 

Det är inte heller enbart patienter med dubbeldiagnoser som kommer fara illa, specialiserad vård innebär oxå att möjligheten till stöd för din diagnos blir lägre då ”antagningskraven” blir högre, den psykiska ohälsan hos en person ställs i relation till en annan, vilket är ett ständigt återkommande problem. Men, problemet med detta är högre inom specialiserad vård, det är bara de allra allra sjukaste i just den diagnosen som kommer komma igenom alla gallringarna som finns inom psykiatrin. Allt detta samtidigt som patienter, psykologer, kuratorer, läkare, ssk och många fler vittnar om att enbart specialiserade team inte fungerar. Människor är inte enbart sina diagnoser, samsjuklighet är ett väldigt vanligt förekommande problem och det tvärproffessionella arbetet och helthetstänket är en extremt stor tillgång inom den psykiatriska vården. Vi måste sluta se människor som en påse med pengar, vi måste sluta skära ner på den psykiatriska vården med fina lovord om specialiserad vård, när det egentligen enbart handlar om lägre utgifter. Vi kommer tappa människor på vägen, och så oerhört många människor kommer fara väldigt illa om detta förlag får fortskrida.

 

Förslaget handlar om att stänga mottagningen, att man istället ska ha mottagningar i större städer som tex Borås och Göteborg. Detta innebär i praktiken att närheten för invånarna i lerum försvinner, att alla 650 patienter som går där nu samt all personal står handfallna inför en framtid som är oviss och vårdköer som kommer att öka ytterligare. Avståndet är en extremt stor del inom den psykiatriska vården. Risken är att patienter avbryter, eller inte säker från början, vård för sin ohälsa pga bland annat avståndet. Trösklarna inom psykiatrin är tillräckligt många! Det behövs INTE fler i form av avstånd!

 

Ett av argumenten är att lättare psykisk ohälsa inte ska behandlas på psykiatriska mottagningar. Min fundering är då om dem som lagt fram detta förslaget någonsin varit på en psykiatrisk mottagning. Vittnesmål från psykiatrin är att utbrända, djupt deprimerade, eller suicidala människor får remisser avslagna pga för långa köer och att de inte ”mår tillräckligt dåligt”. Människor begår suicidförsök och får åka hem från sjukhuset samma dag utan någon psykiatrisk hjälp. Psykiatrin behandlar inte lättare psykisk ohälsa. Att argument som dessa finns visar enbart på okunskap och att detta förslag handlar om pengar, inte patientsäkerhet.

 

Om man kollar på vad detta innebär i pengar, så kan man oxå tänka att de personer som inte får hjälp av psykiatrin i tid (vilket väldigt få får idag, pga köerna och trösklar) blir vården dyrare. Ett vårddygn på en låst mottagning kostar mångdubbelt så dyrt som ett öppenvårdsbesök. Att minska tillgängligheten hos psykiatrin och öka vårdköer gör att det finns en överhängande risk att patienter istället behöver mer och längre psykiatrisk vård, vilket i det långa loppet kommer kosta mer pengar.

 

En människas välmående och psykisk hälsa MÅSTE väga tyngre än att ÅTERIGEN spara pengar. Vad är det som är oklart?

 

Politiker pratar om hur närheten till vård är en av grundpelarna till bra vård. Att tillgänglighet är av största vikt. Hur problematiskt det är med långa vårdköer. Hur personer med psykisk ohälsa (och svår sådan, eftersom det är den som behandlas på psykiatrin) behöver stöd, vård och behandling. Samtidigt som man stänger mottagning på mottagning. Lerum är inte den enda. Men nu måste vi hjälps åt. Hjälp oss rädda psykiatrin i lerum. För allas rätt till psykiatrisk vård.

 

 


Teresa Linnarsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Teresa Linnarsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...