Rädda kolonierna på S:t Olovsvång, Landskrona

Styrande Treklövern (L,M,MP) och Socialdemokraterna vill riva delar av koloniområdet på S:t Olovsvång. I stället för lummiga koloniträdgårdar ska man nu bygga bostadsrätter. 

Sverigedemokraterna säger nej till 10-våningshusen. Det gör vi för att vi värnar Landskrona som kolonistad och värdesätter koloniområdena som en viktig del i stadens identitet. Vi behöver gröna oaser i Landskrona. 

Vi förstår ambitionerna med att bygga bostäder nära tågstationen. Men lösningen kan inte vara att bygga bort stadens unika karaktär. Utveckling och förändring är inte av ondo. Men utveckling och förändring ska alltid ske hållbart; med bred folklig förankring och med respekt för Landskronas kulturarv. 

S:t Olovsvång är kommunens nästäldsta koloniområde med en över 100-årig historia och S:t Olovsvång har redan, i omgångar, minskat i storlek och blivit föremål för bostadsbebyggelse. För oss är gränsen nådd och stadens nuvarande kolonier ska skyddas. 

Processen är fortfarande i ett hanterbart tidigt skede. Det går att stoppa byggplanerna. Detaljplanen förbereds just nu inom stadsbyggnadsförvaltningen där efter ska beslut tas i tre instanser; stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Håller du med oss? Vill du också rädda kolonierna? Skriv under denna protestlista. 

Vi kräver att: 

- Byggplanerna på koloniområdet S:t Olovsvång stoppas och att nya arrendeavtal med kolonisterna upprättas. 


Sverigedemokraterna Landskrona    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sverigedemokraterna Landskrona lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...