Rädda kollektivtrafiken i Båstad kommun

Vid ett beslut i kf har man beslutat att riva upp rälsen mellan Förslöv och Grevie,.
Man lägger en ny station i industriområdet vid tunneln.
I samband med detta förändras busstrafiken så att den södra sidan av kommunen får kraftigt försämrad kollektivtrafik.
Detta påverkar barn, unga, skolor och pendlare i byarna. Restiderna blir längre & många förlorar möjligheten att ta bussen.
Man tar bort möjligheten att knyta ihop pendlingen i Bjäre, genom att inte använda Grevie som knutpunkt..
Denna namninsamling syftar till att få kommunen att genast ompröva detta beslut som enligt flera partier är fattat på bristande underlag, bristande information och mot rekommendationer från bl.a. Utredande instanser på trafikverket och skånetrafiken.
Om beslutet inte omprövas så försvinner möjligheterna att få pågatågen in i Förslöv och Grevie .
Med försämrad kollektivtrafik och ett pendeltåg man måste köra till, så minskar sannolikt attraktionskraften i en redan avfolkad del av Bjäre.
Med minskad befolkning får vi sämre service och mindre möjlighet till bra skola & äldrevården.
Skriv på för att sända politikerna ett budskap om att hela kommunen behöver en väl genomtänkt kollektivtrafik.
Läser på hd.se Båstad . Där finns artiklar, restider mm.