Rädda katternas uteliv!!!

Vi på ankars anser att katt-trappor inte är skräp utan finns för katternas bästa, för att det ska vara smidigt för dem att klättra in och ut ur sina hem. Vi tycker att trapporna ska få stå längs fasader och från balkonger så länge de inte är ivägen för boende och besökare på området!!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Hanna Skårstedt lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...