Rädda Kärra bibliotek (2020)!

kärra+bibliotek+exteriör1.jpg
Kärra bibliotek hotas av nedläggning efter sparåtgärdsförslag.

Den budget för 2020 som antogs av Göteborgs stads kommunfullmäktige den 13 november i år innebär stora sparåtgärder för staden och för Kulturförvaltningen. Ett av sparåtgärdsförslagen för kulturförvaltningen innebär stängning av sex bibliotek - däribland Kärra bibliotek. 

En nedläggning av Kärra bibliotek skulle innebära stora negativa konsekvenser för närområdet och dess invånare. Kärra är ett levande samhälle med många barn & unga. Att här stänga ner ett av det fria samhällets viktigaste institutioner skulle utarma Kärra som ort och framför allt drabba barn och unga. Biblioteket fungerar också som skolbibliotek och har därför dubbla funktioner och besöks flitigt även av kringliggande förskolor.

Kärra bibliotek är nyrenoverat och har en central roll som kommunens kontaktcenter och enda kulturinstitution i Kärra.

Namnlistan ska överlämnas till Kulturnämnden inför att beslut om åtgärdsförslagen fattas måndagen 16/12. Skriv under för att göra din röst hörd! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jens Cedervall lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...