Rädda bullätande kon Hilda!

RaddaHilda.jpg

Kon Hilda bor med sin hästflock och sin matte Marika på en gård utanför Vännäs. Trots att ansvariga myndigheter konstaterat att kon har det bra, så har frågan om hennes tillvaro på gården hamnat i en domstolsprocess.

Myndigheterna ifråga anser att Hilda måste ha sällskap av minst ett annat nötdjur och hästar duger inte enligt de lagar som finns idag. Däremot kan nötdjur vara sällskap åt en häst och hundar behöver inte ha annan hund som följeslagare. Men lagen ser annorlunda ut för nötdjur och därför finns det risk för att Hilda måste flytta från gården där hon älskar att vara.

Just nu har Marika varken plats för eller möjlighet att ta hand om ytterligare ett nötdjur, men har ansökt om dispens i två år för att kunna åtgärda detta. Dessvärre avslog myndigheterna ansökan och frågan är nu hos kammarrätten.

Man kan tycka att lagen borde syfta till att skydda djur som far illa snarare än att skapa problem för djur och ägare som redan har det gott och trivs.

Lagstiftningen behöver kompletteras med ett tillägg som ger ansvariga myndigheter en fingervisning om att det i särskilda fall går att göra undantag -  inte minst när nötkreatur redan har sällskap av andra djur och mår bra.

Om du håller med om detta så visa ditt stöd och skriv under med ditt namn. Underskrifterna kommer i slutet på sommaren att skickas till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

 


Helena Lindahl och Centerpartiet i Vännäs    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Helena Lindahl och Centerpartiet i Vännäs lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...