Rädda Elektronmusikstudion EMS!

Rädda EMS!
 
EMS – Elektronmusikstudion – är i fara. Musikverket, EMS huvudman, har planer på att slå samman denna i grunden konstnärliga instans med Musikplattformen, en rent byråkratisk avdelning som inte har någonting gemensamt med verksamheten på EMS. Vi på Nutida Musik ser detta som en illa underbyggd och mycket dålig idé som hotar att grunden skada den nationellt och internationellt sett unika företeelse som EMS är. Men trots interna protester och initierad kritik från flera håll ser Musikverket ut att vilja driva igenom sammanslagningen så snart som möjligt.
Här nedan ser du en längre mer detaljerad text om EMS och detta oroväckande händelseförlopp, publicerad i senaste numret av Nutida Musik samt på nutidamusik.com.
 
Om du delar vår och många andras oro är du varmt välkommen att delta i namninsamlingen, eller skriva ett personligt mail till Musikverkets ställföreträdande generaldirektör Gerhard Kunosson (fornamn.efternamn@musikverket.se

 


Redaktionen på Nutida Musik - kulturtidskrift för ny musik och ljudkonst sedan 1957    Kontakta namninsamlingens skapare