Rädda Doing-serierna på Globala gymnasiet

Det har kommit till vår kännedom att SO-didaktik i Centrum får minskat stöd av förvaltningen och att det därför inte längre kommer att gå att genomföra Doing-serierna på Globala gymnasiet som tidigare, vilket gör oss SO-lärare bestörta. Kurserna vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Doing-lärarna är forskare men också undervisande lärare. Att ett givande och välfungerande fortbildningskoncept ska upphöra verkar ju inte klokt - när koncept och utbildare finns.
Kurserna fördjupar och breddar de centrala SO-begreppen i kursplanen, till exempel genom att utveckla begrepp som orsaker och konsekvenser eller kontinuitet och förändring, vad de innebär och hur vi SO-lärare kan använda dem i praktiken både praktiskt och teoretiskt. Mötet mellan pedagoger från olika skolor, innerstad-ytterområden är viktiga, då de ökar samsynen mellan skolorna i staden. I gemensamma workshops arbetas fram undervisningsmaterial som fördjupar förståelsen och höjer elevernas resultat.

Kontakter knyts på ett naturligt sätt mellan lärare och leder till fruktsamma möten mellan skolor, där samarbeten sker och elever från ytterstad och innerstad kan arbeta i gemensamma projekt.
Doing-konceptet, där lärare boostas, utmanas och utvecklas utan att behöva delta i universitetsutbildningar med allt vad det innebär, är oerhört viktigt för lärare på grundskolan. Doing-seminarierna är bra utformade och har lagom antal tillfällen så att man kan sköta sitt jobb samtidigt. Litteratur och texter väl anpassade att hinna med och innebär en fortbildning som höjer kompetensen på ett effektivt sätt i staden. Vi hoppas att det ska gå att hitta något annat sätt att driva detta vidare, via grundskoleförvaltningen eller på annat sätt.

Vi är många som ser dessa fortbildningsserier som det bästa som hänt i våra lärarkarriärer!

Med bästa förhoppningar om att förvaltningen gör ett klokt beslut.

 

 


Carolina K Mossfeldt SO-lärare åk 4-9    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Carolina K Mossfeldt SO-lärare åk 4-9 överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook