Rädda den svenska vildlaxstammen

Hjälp oss att rädda den svenska vildlaxstammen genom att skriva under vår namnlista och gilla oss på facebook!

Det finns många organisationer och eldsjälar som kämpar för att hjälpa den svenska vildlaxstammen att överleva och återhämta sig. Men utan ett starkare stöd från politikerna så är många av dessa åtgärder förgäves. Detta eftersom åtgärderna undermineras av att det inte finns tillräckligt välfungerande lagar som reglerar både fiskeindustrins kvoter och det privata fisket, och som sätter riktlinjer för de företag vilka genom olika vattenhinder, exempelvis vattenkraftverk, hindrar laxens vandringsvägar och fortplantningsmöjligheter i de svenska älvarna.

Sverige behöver hårdare riktlinjer och lagar om vad vattenkraftverksbolagen ska tvingas göra för att minska sin förödande påverkan på fiskbestånden i älvarna. Konstgjorda fiskvandringsvägar/fisktrappor, bör bli obligatoriska, för att ge fisken en chans att ta sig förbi turbiner och dammar så att den riskfritt kan vandra till sina lekplatser och föröka sig i älvarna.

Fiskeindustrins kvoter för hur mycket fisk som får fiskas under lekperioden bör vara fortsatt begränsat, och det så kallade husbehovsfisket, som gör att privatpersoner kan fiska lax utan några som helst mängdbegränsningar, måste genom nya lagar förändras och begränsas.

Det finns exempel från bl.a Skottland, där man lyckats vända likartade förhållanden från katastrof till succé. Vilket i slutändan både gynnat yrkesfisket, fisketurismnäringen och laxstammen. Dessutom gynnas även andra vattenlevande arter i älvarna av uppmärksamhet och nya regler i den här frågan. Så, att rädda laxen innebär också att samtidigt rädda älvarna och deras biodiversitet.

Vårt mål är att visa politikerna att det svenska folket kräver ett politiskt krafttag och engagemang i frågan om att rädda den utrotningshotade och genetiskt unika svenska vildlaxstammen. Och vi vill att det ska ske nu, inte senare – för då är det försent!

Vi vill därför att Ni stödjer vår kampanj för vildlaxen genom att gilla vår facebooksida och skriva under vår namninsamling.

Vi hoppas också att Ni kan hjälpa till att uppmärksamma Era vänner och bekanta om vår namninsamling och facebooksida.

Utan Era underskrifter kommer vi ingenstans!

 

Uppdrag Gransknings reportage om den svenska laxpolitiken: http://www.svtplay.se/video/596413/del-13

Vår facebooksida: https://www.facebook.com/RaddaDenSvenskaVildlaxen.