Rädda den fasta ensemblen på Örebro länsteater.

Länsteatern.jpg

 

Regionteatern i Örebro har varslat hälften av den konstnärliga ensemblen om uppsägning. Ledningen menar att anslagen urholkats under lång tid, samtidigt som lönerna räknats upp och teaterns uppdrag utvecklats. Samtidigt upplever vi från fackligt håll att arbetsgivarsidan generellt trycker på för ökad rörlighet. Arbetstidsavtal och tillsvidareanställningar utmanas för att uppnå ökad flexibilitet.

Vad betyder det för en stad att se sig själv skildrad på sin egen biograf eller teater, och hur tar samhället hand om sina konstnärer? Svensk kulturpolitik bygger på att du ska ha tillgång till konst och kultur oavsett var du bor i landet. Samtidigt konstaterar konstnärspolitiken att trygghetssystemen inte är anpassade för konstnärer, att lönerna är för låga och att anslagen till det fria kulturlivet såväl som till scenkonstinstitutionerna måste räknas upp.

Varför är det så viktigt att skådespelarna bor i Örebro?
En retorisk, men provocerande fråga. Svaret skulle kunna vara; Varför ska någon bo i Örebro? Varför bor inte alla i Stockholm, Malmö eller Göteborg istället och åker till Örebro när de måste?

Vi bor i Örebro för att det är ett så vitalt kulturliv här! Vi vill ha kvar vår teater!

(Texten är lånad av Simon Norrthon/ordförande i Teaterförbundet.)

Eftersom tre skådespelare nu är uppsagda så fortsätter vår aktion med kravet att uppsägningarna ska tas tillbaka och dessa tre ska återanställas.


Rod Cansby / Vi som stöder ensemblen på Örebro länsteater    Kontakta namninsamlingens skapare