RÄDDA CircleK-macken vid Oxelvägen i Älta

HJÄLP oss rädda CircleK-macken vid Oxelvägen i Älta

 

Enligt säkra källor... Wallenstam vill riva CircleK 30/6-2022 och vill bygga bostäder där macken står idag, och macken skulle således flytta upp till Hedvigslund mellan motorvägen och Ältabergsvägen typ. En helt onödig rivning av macken på Oxelvägen. Macken på Oxelvägen skulle kunna byggas ut mer med tvättbås för bilar istället, istället för att man står på sin egen uppfart och tvättar - det skulle vara mer miljövänligt. Macken kan också sätta upp laddningsstolpar för elbilar - ännu mer miljövänligt...det skulle kunna sporra intresset för elbilar - väldigt miljövänligt. Man skulle lika gärna kunna bygga bostäder vid Hedvigslund, också mer miljövänligt och ett moment mindre, man behö

ver inte riva och bygga nytt utan enbart bygga nytt. Området man har tänkt för en eventuellt ny mack ligger nästan i Tyresö, Tyresö har redan tre mackar i kommunen och vi har snart inte någon bemannad mack. CircleK vid Oxelvägen ligger i dagsläget väldigt centralt om man ser på bebyggelsen idag i Älta, de enda som har långt till macken är boende i Kolarängen.

 

För mig personligen tycker jag att man ska behålla så mycket som möjligt av en ursprungsmiljö, självklart kan gammalt och nytt blandas, men inte till vilket pris som helst, både ur miljösynpunkt och övriga kostnader som vid rivning,sanering och en nybyggnation i ett mycket bra fungerande område.

 

Macken vid Oxelvägen/Ältavägen ligger väldigt centralt som Älta numera är byggt, även om den ligger i ytterkanten av Nacka kommun. Vid CircleK-macken är det som ett litet centrum i sig, med ett väldigt luftigt naturområde med skogsparti bakom. Bygger man höga hus på detta område så förändras ursprunget väsentligt och det naturnära området försvinner helt och hållet.

Från macken på Oxelvägen är det nära till alla busskommunikationer som 401, 801, 814, 816 och 821, det enda som saknas är att 840 skulle kunna stanna vid Ekstubben, då har man i princip en liten modell av Tyresö centrum, en samlingshållplats för alla genomgående bussar i Älta.

 

Innan övrig bebyggelse kom till, låg macken vid Älta gård väldigt centralt den också, det var ungefär lika långt till Kolarängen, Stensö Centrum och Sigfridsborgsområdet i stora drag.

Varför flytta macken från Oxelvägen där den nu ligger. tänker man miljömässigt så är väl inte så positivt att riva den för att återuppbygga den på andra sidan vägen. Bygg hellre bostäderna på den platsen, det blir ett moment mindre och än mer miljömässigt ifall man också bygger bullerplank ifall trafiken skulle bli alltför störande.

Jag själv tycker att Älta Centrum ska byggas ut och att man får ett mer levande centrum, att post, mataffär(er), bibliotek och alla tomma lokaler blir använda/uthyrda på ett bra sätt, att det finns en bensinmack i anknytning till centrumområdet för de som jobbar här eller de som kommer hit från annat område och jobbar i Älta. Mycket industrier och företag har kommit till Storkällans område, det är väldigt bra.

Vi själva har bil och försöker i så stor del som möjligt att nyttja näringsidkarna i Älta, utmärkt att Bilprovningen finns här, det som behöver en viss ansiktslyftning är de två matvaruaffärerna som finns i samhället.


Peter Tibbe Bertok    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Peter Tibbe Bertok lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...