RÄDDA BYSKOLAN OCH LÄRARBOSTADEN I STAVSNÄS BY

NAMNINSAMLING:

RÄDDA BYSKOLAN OCH LÄRARBOSTADEN I STAVSNÄS BY 

FRÅN ATT SÄLJAS SOM PRIVATBOSTAD!

Skärmavbild_2017-12-06_kl._11_.13_.39_.png

Tomten för den nedlagda byskolan i Stavsnäs By - med sina 2 byggnader – ligger just nu som ett planärende på Värmdö Kommun. D.v.s kommunen ska besluta vad som ska hända med ”skolbyggnaden” och ”lärarbostaden”.

Det förslag till ändring av detaljplan som kommunen f.n. lagt, syftar till att möjliggöra avstyckning av fastigheten, där både Skolbyggnaden och Lärarbostaden ska märkas med BC1 vilket innebär att byggnaderna kan nyttjas både för bostadsändamål och som förenings/samlingslokal.
Således kan skoltomten i framtiden styckas av och byggnaderna säljas som privatbostäder.

Under sommaren 2017 fick Djurö Konst & Kultur hyra Skolbyggnaden för diverse teater-, konst- och musikevenemang.
Detta blev en stor succé med fullsatt ”salong” på samtliga föreställningar. Således en berikande, kulturell insats för kommunen. Konst & Kultur har även fått lov att hyra Skolbyggnaden under 2018 för att fortsätta och vidareutveckla den lyckade premiärsatsningen.

Tomten donerades 1889 till kommunen av storbonden Anders Petter Öhlin, för att den skulle bebyggas med en skola för barnen i Stavsnäs, som han ansåg hade för lång och farlig väg till Djurö skola.

Vi vill att B ska tas bort från båda byggnaderna och att de i stället ska märkas med bara C1, för att främja lokal och kulturell verksamhet och hedra minnet av Anders Petter!

Vi vill inte att skoltomten ska kunna styckas av för privat bostadsförsäljning!

Om du håller med, skriv på namnlistan!

09-DSC_0997.jpg