Rädda Birka, ett av Nackas äldsta villaområden, från en hög exploatering!

Namninsamling för att politikerna den 28:e oktober 2019 skall så fast vid tidigare mer rimliga byggnadsnivåer i Birka ett av Nacka kommuns äldsta villaområden och en exploatering som tar hänsyn till den miljö och de höga kulturhistoriska värden som finns i området.

Vi ber kommunstyrelsen den 28:e oktober 2019 att avslå ansökan om reviderat Start-PM för Birka, som innebär en orimlig förtätning till 1200 bostäder och därmed visa respekt för Nackas historia och naturmiljö genom att hålla fast vid tidigare mer rimliga exploateringsnivåer.

Vi vill att kommunstyrelsen lyssnar på medborgare och opinionen i denna fråga.

Birka finns med på Byggnadsvårdsföreningens Gula lista som ett hotat område där de aktuella planerna på att riva nästan alla byggnader för att möjliggöra en hög exploatering kan medföra att en viktig del av Nackas historia utraderas för alltid.

https://byggnadsvard.se/birka-nacka-kommun/

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Zora Rodriguez överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook