Rädda bebis M från utvisning

IMG_20200918_184536_Bokeh.jpg

ALLA MÅSTE FÅ UPP ÖGONEN ATT SÅ HÄR FÅR DET INTE GÅ TILL..... 

VI BEHÖVER OMGÅENDE GÖRA DET VI KAN FÖR ATT RÄDDA BEBIS M FRÅN UTVISNING TILL BARNHEM I BELARUS!

Bebis M har i samband med sin födsel i Sverige omhändertagits av Socialnämnden
enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Socialnämnden anser att det inte är rimligt att överlämna M till vårdnadshavare som är ur stånd att ta hand om
ett barns liv och hälsa. Därav har M varit placerad i ett familjehem nu i 10 månader.
Han utvecklas bra, får sina behov tillgodosedda och anknyter bra till familjen. Kontakten M har till sin biologiska mamma är idag genom facetime och är väldigt liten och nästintill obefintlig. (Har ej fungerat alls senaste månaden). Biologiska pappan har M ingen kontakt alls med. M har alltså ingen anktnytning alls till sina biologiska föräldrar då han aldrig bott tillsammans med dom. 

Nu anser MIGRATIONSVERKET att M ska utvisas tillsammans med sin sjuka mamma till sitt hemland. Där kommer han i sannolika skäl bli tvångsomhändertaget och placerad på barnhem. Om inte kommer han få leva och bo med sin biologiska mamma som Sverige anser inte kan ta hand om honom pga egen psykisk sjukdom. 

Socialtjänsten i Sverige kan inte göra något då de måste vara neutrala till Migrationsverkets beslut om att utvisa M. 

 NU ÄR DET UPP TILL OSS!

DOMEN FRÅN MIGRATIONSVERKET:

Det har vidare inte framkommit att det föreligger särskilt ömmande
omständigheter avseende M. Hans hälsotillstånd är gott och
i och med sin ringa ålder kan han inte anses ha skapat sig en stark
anknytning till Sverige. Situationen i hans hemland är inte heller sådan att
han kan beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande
omständigheter. Domstolen bedömer inte att hans psykosociala utveckling skulle ta bestående skada om han sändes till sitt hemland. Det finns
ingenting i målen som talar emot att han skulle få sina grundläggande behov
tillgodosedda vid en eventuell placering på ett barnhem.

Migrationsdomstolen har i denna dom bedömt att det finns
fungerande barnhem i Belarus och att M's
grundläggande behov såsom bostad, mat, vatten och omvårdnad därigenom
kan tillgodoses, om en placering på barnhem skulle bli aktuell. Ändamålet
med den vård han får idag kan därmed tillgodoses i hemlandet.

LÄGET I BELARUS

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking_in_Belarus?fbclid=IwAR0kau4wLzKd0eKIOueMKVVHdhBrN75O23dUQAhQjdlF67_hVsiVKdMnCqU

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/60-sekunder-det-har-ar-belarus-europas-sista-diktatur

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/krelm-problemen-i-belarus-kommer-att-losas-snabbt

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x6l2G/chockbilder-pa-svaltande-unga-pa-barnhem-skakar-vitryssland

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/barnhemsskandal-skakar-vitryssland

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att N överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook