Rädda barnens älskade all-aktivitetsplan i Örgryte-Härlanda innan 8 februari! Stoppa kommunens byggplan!

Hjälp oss sprida denna namninsamling och rädda barnens älskade all-aktivitetsplan i Örgryte Härlanda och stoppa kommunens tilltänkta detaljplan om bygge på en av stadsdelens få aktivitetsytor. Snälla sprid och skriv under innan 8 februari! 

Grusplanen och lekplatsen som ligger i den lilla parken, med hundraåriga ekar och aktivt djurliv, mellan Göketorpsgatan och Birkagatan är en välanvänd och viktig mötesplats där barnfamiljer samt barn i olika åldrar spelar boll, springer, cyklar, leker och åker skridskor när planen spolas. Här anordnas olika aktiviteter där det bl.a. bjudits in till loppis, brännboll, pumpa-karvning och gemensam träning.

Den här typen av mötesplatser blir allt mer sällsynta p.g.a. förtätning i stadsdelen. Barnfamiljer och övriga närboende söker sig till området där nya sociala kontakter knyts, vilket stärker gemenskap och social delaktighet för gamla som unga.

Otroligt viktigt att bevara en utomhusmiljö som främjar spontan-idrott och tillhörighet i ett område med många barnfamiljer som bor i lägenhet! Detta gynnar invånare och barn idag, såväl som i kommande generationer.

Att bevara platser som denna är ett billigt och bra sätt att förebygga barn och ungdomars fysiska- och psykiska ohälsa. Ett växande problem i dagens samhälle. 
Nära "kompletta platser" behövs där vi kan må bra tillsammans.

Kommunen själva skriver att den här typen av ytor är en bristvara i stadsdelen. Trots detta pågår nu en detaljplanering för att möjliggöra en byggnation av ett BMSS boende på ovan nämnda aktivitetsyta.

Det finns bättre alternativa platser i stadsdelen som inte påverkar barn och ungas rätt till fysisk aktivitet och lek. Platser utan inverkan på miljön, som ändå säkerställer de värden som är viktiga för brukare i ett BMSS-boende. 

Komuner ska ta hänsyn till allmänna intressen och vi har till den 8:e februari på oss att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Med hänvisning till ovanstående anser vi att det finns ett starkt berättigande till att behålla allaktivitetsyta och park i nuvarande omfattning och önskar att byggnadsnämnden inte beviljar ansökan om bygglov utan istället detaljplanerar för att bevara denna värdefulla plats! Namnlistor ska skickas in till kommunen senast 8/2 2023, så hjälp oss sprida detta för att öka vår chans till påverkan av komunpolitikernas beslut!  

För mer info se kommunens förslag: https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/lYyxDoIwFEW_xvm9QmlxbCUQKQFUiPAW0oGYJogOBBO_XuKkC9G73eScAwQN0Ghnd7GTu412WH5LoitZegg1U1gk2xj3lSnj3GQFGg7nN4BfU6iPnvYRk8ID-t__LP3mrwC0nm8XX3bcS5ClnJlQaIkqMztfGClMJuEEBDS7_hH1k3UDtDrHIMANMg73a103z0q9AGc5pVM!/#collapse-023649538832484696


BRF Göketorpsgatan 28    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att BRF Göketorpsgatan 28 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...