Rädda Ahlaskolan

Laholms kommun vill lägga ner Ahlaskolan. En småskola som har funnits i 90 år med 80 elever i klass F-3. Nu vill kommunen spara pengar men vi föräldrar och vårdnadshavare vill att våra barn ska få fortsätta att gå i denna fina skola med fantastiska lärare som alla är legitimerade. Ahlaskolan ligger naturskönt med en stor och fin skolgård som inbjuder till lek samt skog nära till hands där undervisning kan bedrivas. En skola där våra barn i en trygg och lugn miljö kan lära för livet!

Fördelar med en småskola:
- större trygghet
- mindre utanförskap
- bättre studieresultat
- bättre självförtroende
- bättre självkänsla
- bättre tolerans
- bättre jämlikhet
- ansvar för självstyrning
- mindre våld och beteende problem

Forskning som gjorts av bland annat Linnéuniversitet visar att elever från mindre skolenheter klarar sig bättre i fortsatta studier, fostrar bättre samhällsmedborgare (tolerans, jämlikhet, ansvar för självstyrning) samt har mindre våld och beteende problem. Föräldrar och närsamhället engagerar sig oftast mer i den mindre skolan med positiva följder. Elever i skolor där föräldrar engagerar sig över medeltalet får 30% bättre resultat i sina studier. Tryggheten i en mindre skola är avsevärt större, elever i mindre skolor känner mindre utanförskap som påverkar självförtroendet, självkänslan och ansvaret för självstyrning. Strukturella eller undervisningsmässiga reformer tenderar att fungera bättre när skolorna är mindre. Undersökningen visar att det inte finns hållbara kvalitetsargument för att lägga ner en mindre skola.

Vad gäller kostnader för mindre skolor kontra större skolor visar forskningen att större skolor inte per automatik är kostnadseffektivare än små. Vid beslut om nedläggning av skolor tas sällan barnperspektivet eller långtgående konsekvenser med i beräkningen. Det handlar oftast om både ett kortsiktigt och snävt ekonomiskt tänkande om skolförvaltningens budget, utan att det gjorts en bredare och förutsättningslös samhällsekonomisk analys. En nedläggning av Ahlaskolan kan faktiskt också vara slutet för samhället då det minskar intresset för barnfamiljer att bo kvar eller flytta hit. Många föreningar använder dessutom skolans lokaler till aktiviteter utanför skolans tid vilket ger en levande landsbygd. Skolnedläggningen är ett första steg mot en landsbygdsdöd.

Ahlaskolan har en föräldraförening som bedrivs ideellt och verkar för trivseln på skolan med aktiviteter som spökfest, badkul, disco och fixardag av skolans utemiljö. Föräldraföreningen köper även in lekredskap, cykelhjälmar, bollar etc. Föräldraföreningens aktiviteter skapar ett mervärde för eleverna på skolan som är mycket uppskattat.

Låt hela Sverige leva – visa barnen ditt stöd genom att skriva under vår namninsamling.

Ahlaskolans Föräldraförening

Ahlaskolan2.jpg


Ahlaskolans Föräldraförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ahlaskolans Föräldraförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...