Rädda Göteborg Wind Orchestra

Efter förslag från kulturförvaltningen i Göteborgs Stad som helt utan förvarning nådde Göteborg Wind Orchestra den 11 december 2019 beslutade kulturnämnden den 19 december att halvera verksamhetsstödet till Göteborg Wind Orchestra… Beslutet gäller redan från 2020 och sätter hela verksamheten i en akut situation.

Stoppa nedmonteringen av Göteborg Wind Orchestra och låt inte blåsmusiken tystna!

https://gwo.se/radda-gwo

#räddagwo

radda-gwo.jpg


Adam Samuelsson, frilansmusiker trombon    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Adam Samuelsson, frilansmusiker trombon lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...