Rädda språkförskolan i Ljungby!

Det har knappt gått fem år sedan språkförskolan i Ljungby öppnade, men på onsdag väntas politikerna fatta beslut om att avveckla verksamheten. 

Region Kronoberg bekostar inte längre resorna till och från förskolan för eleverna och barn- och utbildningsnämnden är rädda för att kostnaderna blir för stora när kommunen själv ska stå för kostnaden.

Ljungby kommun driver i samarbete med Region Kronoberg en språkförskola i Ljungby tätort. Språkförskolan tar emot barn från hela Kronoberg.

En språkförskola är en specialförskola för barn med en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Det kan handla om att ha svårt att förstå instruktioner, att använda eller hitta ord, svårigheter med uttal eller att forma ljud med mera.

Placering på en språkförskola räknas som en behandling och utreds av logoped efter en remiss från exempelvis BVC.

På språkförskolan jobbar förskolans personal och logoped från Region Kronoberg tillsammans kring barnen. Ljungbys språkförskola finns på avdelningen Gläntan på Byagårdsvägens förskola.

Avdelningen tar emot 16 barn varav hälften av platserna är språkförskoleplatser. Det innebär alltså att barnen med språkstörningar går tillsammans med barn som inte har språkstörning.

Att avveckla språkförskolan i Ljungby är ett svek mot barnen med denna funktionsnedsättning! Det är en fantastisk verksamhet som nu riskerar att försvinna! Skriv under du också om du vill att språkförskolan i Ljungby ska få finnas kvar!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Josefin Durehed kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...