Protestlista mot Sandvikens kommuns nya 15-timmars regler!

Vår protest handlar om hur Sandvikens kommun hanterar platsbristen i förskolorna. Det som påverkar våra barn och pedagogernas arbetsmiljö. Vi som driver detta vidare just nu gör det för att vi vill få upp ögonen på bland annat politikerna hur illa situationen är! Hur våra barn påverkas av något som kommunen inte prioriterar utan bara hittar på kortsiktiga lösningar för att vara snabba och effektiva. Vi vet alla att detta inte bara sker i Sandviken. Situationen är lika i nästan hela landet och då är det dags att göra något. Det som handlar om våra barn involverar ju även pedagogerna och deras enorma arbete. Det är inte dom som vi är arga på, det är kommunen som inte tar sitt ansvar, det är inte vi föräldrar som ska lösa kommunens kriser, inget barn ska behöva ingå i en regeländring bara för att det ska lösa saker åt andra barn.

UPPDATERAD 2018-01-24

  • En förfrågan har skickats till skolformschefen i Sandvikens kommun för att få till ett möte mellan ansvariga, förskolechefer och föräldrar för att föräldrarna ska få svar på alla frågor. Det är nu beslutat att kommunen inte vill vara delaktig i ett möte.
  • I augusti 2017 skrev Arbetarbladet en artikel om förskolekrisen i Sandviken där det bland annat står följande: "Det saknas 60 förskoleplatser i Sandviken. För att kunna erbjuda alla barn i behov av omsorg en plats från januari 2018 ska kommunen nu investera i ytterligare baracker vid Sätralinjens förskola. Det är återigen fullt på alla förskolor i Sandvikens kommun. För att klara av köerna till våren behövs nu ytterligare 60 platser. Det konstaterades i somras. För att hinna lösa situationen till januari 2018 togs därför ett brådskande beslut av kommunalrådet Peter Kärnström (S) om att skapa fler förskoleplatser."
  • Sandvikens kommun har gått från att från början sagt att denna förändring måste ske på grund av branden, till att säga att det inte alls har med branden att göra utan att denna förändring var på tal redan innan Solgårdens förskola brann ner.
  • Sandvikens kommun har också från början sagt att de nya tiderna fördelas i samråd med vårdnadshavaren, sedan ändrades det till att tiderna bestäms utifrån verksamhetens förutsättningar och nu har det åter igen ändrats, läs nästa punkt.
  • Den senaste informationen vårdnadshavarna har fått är att man får ha önskemål om förmiddagstid eller eftermiddagstid - OM man skriver på en förbindelse som innebär att barnet INTE kan gå upp till en heltidsplats under hela terminen även om behov skulle finnas. Om man inte skriver på tilldelas man en tid av förskolechefen.
  • Flera föräldrar har ifrågasatt vad som händer om man inte skriver på blanketten som har delats ut. Föräldrarna har då fått svaret att pedagogerna rekommenderar att man ska ta hem sitt barn på garantiplats fram till hösten. Dvs: om man tar hem barnet helt från förskolan i minst sex månader så har barnet rätt att få tillbaka sin plats på samma förskola som innan.
  • Det är än så länge bekräftat att minst sju förskolor INTE kommer att placera två barn på en plats enligt vad förskolechefer har sagt till vårdnadshavarna, men blanketten med  förbindelsen har delats ut även på dessa förskolor.
  • Under hösten har personalbristen varit så påtaglig att föräldrar till 15 timmars barn har fått samtal om att barnen bör vara hemma för att personalstyrkan inte varit fulltalig. - Enligt skollagen får inte ett barn nekas sina timmar i förskolan oavsett om det är ett 15 timmars barn eller ett heltidsbarn.
  • Sandvikens kommun säger att en förskola i Sandviken har haft 3 timmar dagligen som test under hösten 2017 med bara positiva erfarenheter men ingen av de förskolor vi har varit i kontakt med har tillämpat dessa tider. Däremot är det väldigt många föräldrar som har testat på 3 timmar dagligen vid andra tillfällen och majoriteten vill inte ha 3 timmarsdagar igen.  

Sandvikens kommun har haft platsbrist på förskolorna under en längre tid. Det har även varit brist på utbildade pedagoger under en längre tid. Förra veckan brann en förskola i Sandviken ner. Cirka 70 barn förlorade sin förskola i branden, sin trygghet, sina leksaker, sina kläder, snuttar och nallar. Pedagogerna förlorade sin arbetsplats. Sandvikens kommun hade redan efter ett par dagar löst problemet med var alla barn och pedagoger ska ta vägen. Jag citerar vad Sandvikens kommun skrev på sin hemsida: "Humlan flyttar in på Brukets förskola och avdelningen Myran till Smassens förskola.De två syskonavdelningarna Fjärilen och Nyckelpigan får flytta till nyrustade och fräscha lokaler på Industrivägen 2. Denna nya förskola kommer heta Svarvarens förskola.” En jätte bra lösning på så kort tid, eller hur?

Dagen efter detta meddelande plingar det plötsligt till i alla föräldrars telefoner som bor i Sandvikens kommun, och som har barn på förskolorna. Från och med 1 februari ska reglerna för 15-timmars barnen ändras. Alltså barnen som erbjuds gå på förskolan när föräldern är arbetslös eller när föräldern är hemma med ett småsyskon.

Jag vill redan nu påpeka att man betalar full avgift, alltså lika mycket som för barn som går heltid, fram till höstterminen det år barnet fyller tre år, då blir det avgiftsfritt. Jag vill även påpeka att situationen inte är löst även om tiderna förläggs annorlunda, två barn kommer bland annat fortfarande att dela på en plats. Jag citerar vad sandviken kommun skriver på sin hemsida: ”Den snabba lösningen för Solgårdens barn möjliggjordes dels genom omorganisering av lokaler och utrymmen på Brukets och Smassens förskolor och hyra av lokaler från extern fastighetsägare. Samtidigt ändras tiderna för samtliga 15-timmars barn i kommunen vilket påverkar många föräldrar. Idag erbjuds även möjligheten till 5 timmar 3 dagar i veckan. Alla 15-timmars barn i kommunen kommer att bli erbjudna förskoleplats antingen kl 08-11 eller 13-16 under vardagar. Vi förstår att det inte är idealiskt för många föräldrar och vi kommer därför att följa och utvärdera detta under våren, säger Anita Persson, skolformschef förskola.Tack vare att dessa barn går 3 timmar per dag så skapas utrymmen i den befintliga verksamheten. Då kan två barn dela på en plats under för- och eftermiddagen.Vi hade redan innan branden ont om förskoleplatser i kommunen. Det här frigör platser och möjliggör en lösning för Solgårdens barn och även för andra barn som väntar på förskoleplats, säger Anita.”

Detta meddelande var det många föräldrar som reagerade negativt på, inklusive jag. Vi får det inte att gå ihop, inte för fem öre. Det blev en het diskussion på internet mellan oss som ville ha svar på alla frågor och dom som bara såg att kommunen har löst problemet efter branden. Vi som kritiserar beslutet har mycket tankar, funderingar och frågor som snurrar i huvudet.

Nedan kommer en sammanfattning på hur våra tankar går:

-Det blir kortare dagar vilket innebär mindre sammanhängande pedagogik.

-Även en stress då de knappt hinner in på förskolan förens dom ska hem igen.

-Plötsligt ska barnen inte längre få någon lunch, dom ska istället gå hem när kompisarna sätter sig vid bordet.

-Eller så ska barnet plötsligt komma dit en tid när det egentligen ska gå hem.

-När kommunen delar en plats till två platser så kommer även kompisar att splittras, vissa ska gå på förmiddagen och vissa på eftermiddagen.

-När en plats blir två platser krävs fler pedagoger eftersom timmarna blir mer utspridda och det är redan brist på pedagoger i kommunen.

-Det är redan för många barn i barngrupperna och hur blir det då när ett barn plötsligt ska ha en heltidsplats och det då är ett barn för mycket på den platsen redan?

-Pedagogerna blir stressade och gör så gott dom kan man det räcker inte, dom är inte robotar.

-Familjen påverkas genom att förälder och syskon knappt kommer hinna landa hemma innan man ska åka och hämta på förskolan igen.

-Om man får en förmiddagstid måste man åka mitt i minsta barnets vila och därmed avbryta hens sömn.

-Beroende på var man bor hinner man inte besöka viktiga instanser som till exempel BVC eller sjukhusbesök med syskon som inte går att förlägga vilken tid som helst och som inte går att lösa på annat sätt.

-Det blir en stress att få iväg till förskolan för att sedan hämta bara ett par timmar senare.

-Det var platsbrist redan innan, tog kommunen tillfället i akt för att folk inte ska kritisera? för att det ska se bra ut för kommunen? Spara pengar?

-Föräldrar med syskon hemma kommer inte längre kunna vara lika delaktig i Öppna förskolans verksamhet på grund av hur tiden förläggs.

Några ytterligare tankar som vi har är varför detta kom ut så oerhört snabbt om det inte börjar gälla förrän 1 februari? Det finns gott om tid kvar för att kommunicera med föräldrarna för att hitta en annan lösning! Timmarna går att förlägga annorlunda, antal dagar går att kortas ner. Varför förlägga det så här och plötsligt dra in lunchen för barnen? Och en sak till… Pedagogerna på min sons förskola visste ingenting när jag ifrågasatte dom, dom fick informationen samtidigt som oss föräldrar. Samma sak säger pedagoger från flera olika förskolor när föräldrarna har ifrågasatt. Ingen vet något mer än oss föräldrar och ingen har vetat något innan heller.

Nu gott folk ska ni få höra något. Jag har uppgifter som bevisar att mycket av det som vi har trott är lögn, faktiskt är det. Jag har uppgifter som kommer både från kommunen själva, men också från pedagoger som jobbar med alla våra barn i Sandvikens kommun.  Jag har alltså uppgifter som kommunen själva har lämnat ut och det är pedagogernas egna ord.

-Vilka är det som faktiskt vet hur det ser ut i verksamheten idag och hur det kommer att bli om denna förändring sker? Jo pedagogerna! Dom som gör allt för att våra barn ska vara trygga när vi föräldrar inte är med dom.

Så här ligger det till enligt Sandvikens kommun:

- Alla problem som uppstår på vägen har kommunen lösningar på, men vad det är för lösningar, det kan dom inte gå ut med.

-En förskola i kommunen har testat att under hösten, ha 15-timmars barnen tre timmar om dagen, fem dagar i veckan och både pedagoger och föräldrar var positiv till dessa tider efter utvärderingen. Men vilken förskola det är som det gäller framgår inte.

-Kommunen fick frågan hur man tänkt lösa det när ett barn ska upp på en heltidsplats och det är två barn på den platsen. Svaret är att man kan göra olika på olika förskolor så det går inte att ge ett riktigt svar.

-Kommunen bekräftar att barngrupperna blir större men att inga fler pedagoger ska tillsättas.

-Enligt kommunen har pedagogerna fått information om detta beslut långt innan informationen kom ut till föräldrarna.

Så här säger flera av pedagogerna som arbetar på olika förskolor i Sandviken kommun:

-Ingen pedagog på de förskolor jag vet om har fått någon som helst information om denna ändring innan föräldrarna fick den. Men enligt uppgift har det dock gått ut information till pedagogerna på en förskola redan INNAN julledigheten. Alltså långt innan branden inträffade.

-Vi kommer inte kunna ha några fler pedagogiska möten då det är full barngrupp hela dagarna.

-Flera pedagoger har ställt frågan vad som händer när ett barn ska upp på heltid och två barn delar på en plats. Förskolecheferna har svarat att det problemet tar vi då.

-Det blir orättvist för barnen som går på förmiddagen för dom får inte längre äta en pedagogisk måltid med de övriga kompisarna.

-Hur ska vi kunna ge alla barnen samma pedagogiska förutsättningar? Ska vi göra samma sak två gånger om dagen? Då blir heltidsbarnen lidande.

-Vi får fler barn till mellis vilket betyder att vi måste jobba längre dagar.

-Föräldrarna blir av med det lilla inflytande dom har haft eftersom förskolechefen bestämmer vilken tid ditt barn ska gå.

Vill vi lämna våra barn i en verksamhet där Sandvikens kommun inte lyssnar på dom som tar hand om våra barn på dagarna? Dom som ska se till att våra barn är trygga och få den uppmärksamhet dom behöver och har rätt till? Ska vi lämna våra barn till pedagoger som blir utarbetade, trötta och har ångest över att dom inte kan tillgodose barnens behov och det som står i verksamhetsplanen?

Någon skrev till mig att jag måste lita på pedagogerna – Det handlar inte om det. Jag litar fullt ut på pedagogerna på mitt barns förskola men jag litar inte på att Sandviken kommun kan ta hand om sina anställda, det vill säga pedagogerna.  

Vi tycker inte att kommunen har skött detta på ett snyggt sätt. Vi har startat en namninsamling för att bevisa detta. Listan med namnen ska lämnas över till ansvariga – men först ska vi få svar på alla våra frågor. Hela tiden kommer det ny information som gör att orsaken till förändringen bleknar bort allt mer. För varje dag som går blir vi bara mer och mer säkra på att detta handlar om besparingar. Oavsett om vi har rätt eller fel kräver vi svar på våra frågor. Vi är inte nöjda förrän vi har fått det. Och vi kommer inte vara nöjda med svaren om det visar på att våra barn påverkas (mer) negativt av besluten. Vi vet redan att det är stora barngrupper och få pedagoger i varje barngrupp så besparingar på ett sådant här sätt är INTE något som skall göras inom barnomsorgen. Eftersom ansvariga ogärna svarar på våra frågor har vi nu tagit hjälp av media för att komma vidare.  

Sandvikens Kommun säger att det ska ske en utvärdering senare i vår. På minst en förskola i kommunen har det varit 3 timmars dagar förr men det funkade inte så därför togs det bort och vi som har haft barn under tre år på 15 timmarsplatser vet också redan hur det är i och med att barnen bara har fått gå de timmarna under loven. Många föräldrar har då valt att ha sina barn hemma istället. Varför göra en utvärdering på något där man redan vet svaret? Och varför göra en utvärdering när det ändå inte spelar någon roll vad föräldrar, barn och pedagoger tycker? För om det hade spelat någon roll hade kommunen lyssnat redan nu. Och om en utvärdering görs och den visar att både pedagoger, barn och föräldrar är fortsatt missnöjda, hur löser kommunen det då? Det blir ju knappast bättre under dessa månader och inget löser sig bara för att Solgården byggs upp igen. Vi tror tyvärr att risken är mycket stor att denna förändring inte bara kommer att finnas under våren, den kommer fortgå om vi inte får Sandvikens kommun att lyssna redan nu.

Facebook