Protestlista mot nedläggningen av Hamrelunds äldreboende i Bollnäs

Onsdagen den 10/10 framkom det att äldreboendet Hamrelund i Bollnäs skall stängas, beslutet togs tidigare under dagen vid socialnämndens sammanträde. Detta innebär att 43 boende och 40 anställda drabbas, och en tyngre belastning läggs på hemtjänsten - vilket därmed innebär att kostnaderna för hemtjänsten kan komma att öka. Utöver nedläggningen av Hamrelund kommer även ett antal rehabtjänster vid äldreomsorgens särskilda boenden att tas bort.

43 av våra äldre kommer under 2019 att tvingas flytta från sitt hem och den miljö de känner sig trygga i. Flera av de boende på Hamrelund är dessutom dementa, och därmed synnerligen känsliga för miljöombyten. Dessa 43 omplaceringar innebär även ännu längre köer för de som redan väntar på att få plats på äldreboenden/särskilt boende. Är detta ett humant sätt att behandla de människor som format den välfärd som lagt grunden för dagens samhälle? 

Denna lista kommer att överlämnas till socialnämnden inför nästa sammanträde den 7/11 som en protest mot detta beslut, och dess effekter.

Genom att skriva under samtycker du till att din signatur finns med på denna protestlista mot nedläggningen av Hamrelunds äldreboende i Bollnäs.