Protestlista mot bergtäkt i Trosta (Kimsta 5:4), Sigtuna Kommun

Swerock har ansökt om tillstånd för bergtäkt inom fastigheten Kimsta 5:4. Över 16 miljoner ton berg ska tas ut täkten under en period på 20 år. Om tillstånd ges kommer detta att innebära stora negativa konsekvenser för de boende runt omkring. Närmaste fastighet vid den tilltänka täkten ligger ca 100 m ifrån.

De negativa konsekvenserna är bland annat

  • Transporterna. Mellan 240 till 300 lastibilar per dygn kommer att lämna täktområdet. Lastbilarna kommer att trafikera väg 858 (Almungevägen) mellan kl 6-22, 5 dagar i veckan i ca 20 år. Denna ökning av tung trafik kommer att innebära kraftigt ökat buller och damm för dem som bor nära vägen. Almungevägen är redan en olyckdrabbad väg som inte behöver mer tung trafik. Vägen saknar dessutom riktiga busshållplatser och våra skolbarn kommer att få en ännu osäkrare trafikmiljö.
  • Grundvattnet. Vad händer med vårt grundvatten när grundvattennivån sänks kraftigt i och med täkten?
  • Behovet av ytterligare en bergtäkt. Finns verkligen behovet av ytterligare en bergtäkt i vårt område? Det finns redan ett upplag av bergmassor efter tunnelbyggen i Stockholmsregionen. Fler tunnelbyggen är dessutom på gång.

De boende kring den tilltänka täkten har redan vid ett flertal tillfällen under åren behövt oroa sig över att deras närmiljö ska förstöras då det även tidigare har varit ansökningar om täkter i området. I slutet på 80-talet var frågan om en bergtäkt uppe på regeringsnivå. Miljöminister Birgitta Dahl stoppade då en bergtäkt i Kimsta. 

Nu är det dags igen!

Frågan om tillstånd kommer att avgöras av Mark och Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt. Synpunkter med anledningen av detta ska vara Tingsrätten tillhanda senast 28 februari. (Mål M 8905-19). E-post mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Om du tycker att detta borde stoppas så gör din röst hörd genom att skriva under denna namninsamling. Lämna också gärna dina synpunkter till Tingsrätten.

 

 

 

 


Lotta Götherfors Börjesson (boende längs Almungevägen)    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook