Protestlista för Rosenborgs bevarande

Vi vill ha Rosenborgs vård och omsorgsboende kvar i Näsviken. 

Vi vill inte flytta till Skyttegillet i Hudiksvall. Vi vill kunna bo kvar i den bygd vi känner till och älskar, där våra familjer och vänner finns nära. 

Att bevara Rosenborg är av lika stor vikt som vår skola och förskola, de behövs för Näsvikens framtida generationer och tillväxt. 


Therese Horwood Eriksson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Therese Horwood Eriksson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...