Protestera mot socialförvaltningens metoder

Socialförvaltningen bedriver mycket suspekta metoder. Gång på gång får vi ta del av deras handgripliga, ibland helt omännskliga metoder. Det är alltid barnen som får lida för deras misstag. I en forskar rapport på deras egen webbplats beskrivs det hur de alltid misslyckas med LVU barn:

”När ett barn omhändertas tar också samhället över föräldrarnas ansvar för
barnet. Forskning visar att samhället ofta misslyckas med den uppgiften
(Socialstyrelsen, 2010). Många av de placerade barnen får inte det stöd de har rätt till.
Skrämmande många av barnen får efter en komplicerad uppväxt stora problem som unga
vuxna”

http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/barnspsykiskahalsa/forskningochutvardering/familjehemsplaceradebarn