#Trafikupproret i Örebro

Om du tycker Örebro Kommun försvårar mycket för biltrafiken i Örebro och att politiker ska se över trafikpolitiken så skriv på denna namninsamling!

  Trafikupproret i Örebro vill få ansvariga politiker att hantera trafiksituationen i Örebro stad och möjligheterna till kollektivt resande i staden, kommunen och länet på ett mer seriöst sätt. Skattebetalarna i Örebro har rätt till en ansvarsfull trafikpolitik och ska inte tvingas betala för politiska vågspel.

Trafikupproret i Örebro vill arbeta för en stad där alla kan mötas. En stad där man inte stänger någon ute för att man inte kan cykla eller åka buss. En stad där smart miljötänkande leder till lösningar för framtiden. En kommun som ger alla möjligheter till att lösa sitt vardagspussel oavsett var man bor eller hur man måste resa.

På senare år har Örebro stad blivit allt mer otillgänglig för många grupper. Målsättningen att öka resandet med cykel, buss och gång och minska bilåkandet har medfört minskad framkomlighet för bilister, längre köer, sämre parkeringsmöjligheter och för många en upplevelse av att staden stänger dem ute.

 Trots målsättningen att fler ska åka buss så har Region Örebro län på senare tid försämrat för bussresenärer i kommunen, länet och i staden. Linjer läggs ner, turtäthet försämras, biljettpriserna höjs. Kommunen har tagit bort Flextrafiken som gav äldre möjlighet att resa smidigt och tryggt. Tretimmarsbiljetten har tagits bort.

  Istället ska kommunen nu bygga om gator för upp mot en miljard kronor, och regionen ska investera för att köra med ”superbussar” på två sträckor i staden. Systemet kallas Bus Rapid Transit och innebär att utvalda sträckor (nu Vivalla/Mellringe-Centrum-Brickebacken) ska byggas om så ”superbussarna” får egna körfält vilket innebär att övrig trafik får då endast en fil i vardera riktning. För att korta bussarnas restid blir det färre antal hållplatser och full prioritering för snabbkörande ”superbussar” genom korsningar och rondeller med väldigt hög turtäthet.

 BRT-linjerna kommer gå på de mest trafikerade gatorna i stadens centrum. Hur framkomligheten för övrig trafik inklusive cyklister, gående och andra bussar ska bli är ännu oklart. Att köbildning för bilarna kommer öka är klart, men hur man ska korsa bussfilerna, hantera trafik på kringliggande gator som får överflyttad trafik, säkra upp övergångar för gående och cyklister är ännu så länge inte ens utrett. Trafikupproret i Örebro anser att befintlig busstrafik skall förbättras. Det finns en hel del kända åtgärder som kan införas relativt enkelt.

Om du tycker Örebro Kommun försvårar mycket för biltrafiken i Örebro och att politiker ska se över trafikpolitiken så skriv på denna namninsamling! Den kommer att överlämnas till kommunens styrande politiker.          

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Anders Carlsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...