Protest mot nya rovdjurspropositionen

http://w-a-s.se/wp-content/uploads/2013/10/Vargens-r%C3%A4tt-av-Jimme.jpgEnglish;
P:S the link that comes in email after signing is to validate signature....IMPORTANT click to validate your signature to save the predators from extinction.

For people in UK, choose "Storbritannien" for Great Britain/UK.

Protest against the new bill concerning the predators in Sweden.

We believe that the new predator bill is a threat against the population of our predators, especially wolves which still are considered an endangered species under the Endangered Species List, according to the Art Data Bank´s Red List.
The criteria revolving, among other things:

*if the population is increasing
*if there are sufficient links between populations and
*whether there´s a monitoring program for the development in the Swedish wolf population.

To get a satisfactory favorable preserves of the predator status, a greater range is needed and should not be conducted on a remarkable corrupt level of hunting interests.

Swedish;
P:S Glöm inte att bekräfta din underskrift på länken som är skickad till din e-mejl.

Vi anser att den nya rovdjurspropositionen är ett hot mot våra rovdjur och speciellt vargen som fortfarande är en starkt hotad art enligt artdatabanken.

De kriterier som berör bland annat om populationsstorleken är ökande, om det finnstillräckliga förbindelser mellan populationerna och om det finns ett robust övervakningsprogram för stammarnas utveckling är för den svenska vargpopulationen ej helt tillfredställande.

Finlands vargstam är starkt hotad av inavel (lågt populationsantal) och i och med det är det utbyte av vandringsdjur från öst starkt begränsat och ej tillräckligt då även möjligheter för frekvent invandring sker alltför sällan pga av renbetesmarker.

För att få ett tillfredställande gynnsam bevararstatus av rovdjursstammarna behövs ett större spann och ska inte föras på en märklig korrupt nivå av jaktintressen.

Listan är inskickad den 4 december. Beslut är uppskjutet 1 vecka så fortsätt skriv på.
>Riksdagen.se

Listan har gått till Lena Ek & Eskil Erlandsson men Vi kommer att göra ett utskick till regeringen igen.

Wolf Association Sweden
Orgnr: 802454-4846
http://www.w-a-s.se


Wolf Association Sweden    Kontakta namninsamlingens skapare