Protest mot Lunds kommuns nya översiktsplan

När Lunds nya översiktsplan görs om planeras för 2500 nya bostäder i Dalby som i dag har 6800 invånare. Alltså en långt mer än fördubbling av den befintliga befolkningen. Bland annat planeras för en rivning av centrum kring Hemköp och uppförande av nya ”stadsliknande” höghus. Dessutom kommer området kring den gamla stationen tas i anspråk för tät bebyggelse.

Vi vill protestera mot dessa planer som vi anser gör ett oåterkalleligt ingrepp i byns miljö och förvandlar samhället i grunden.

https://www.sydsvenskan.se/2018-05-07/kommunens-jatteplan-for-dalby-nastan-dubbelt-sa-stort-om-20-ar

https://www.sydsvenskan.se/2024-02-08/lunds-landsbygd-kan-fa-tiotusen-nya-bostader

https://www.sydsvenskan.se/2022-04-21/dalby-centrum-kan-rivas--och-byggas-pa-nytt-med-bostader

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Boel Gerell lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...