Protest mot BYGGNATION AV BOSTADSHUS PÅ ÅVALLEN i Örsundsbro

Härmed protesterar vi mot den planerade byggnationen på fotbollsplanen med omnejd.  

Örsundsbro är en pittoresk villa och småhusidyll där många investerat sitt familjekapital i befintliga småhus eller byggt villor. Samhällsstrukturen är en småskalig by med ett pittoreskt centrum i närhet till skolan och vattnet. Hit flyttar många barnfamiljer, äldre eller de som söker den lantliga småstadsmiljön. Skolan angränsar till fotbollsplanen och grönområden där barnen kan vistas under idrottslektioner och på fritiden. Örsundsbro IF bedriver en stor ungdomsverksamhet som bygger på eget initiativ och engagemang från föräldrar mfl.  

Barnkonventionen säger:  ” Barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla beslut som rör barnet.”

Den tänkta placeringen av ett bostadshus invid ån och på fotbollsplanerna förändrar hela samhällsbilden. Barnen får under entreprenadtiden mycket begränsad möjlighet till idrottsplats. Skolans idrottsverksamhet blir mycket begränsad. Det förändrar även Örsundsbro Ifs möjligheter till ungdomsverksamhet på överskådlig tid. Men främst förändras den kulturella miljön för samtliga boende i Örsundsbro. Området används också dagligen av motionärer, som promenadstråk, och annan hälsofrämjande verksamhet. Platsen är lite av Örsundsbros lunga.  

- Eventuell nybyggnation skall förläggas på annan mark utanför centrumkärnan.
- Vi protesterar även mot nybebyggelse högre än 2 våningar. 
- Småskaligheten skall prägla Örsundsbro som samhälle.  

Vi protesterar bestämt mot placeringen av det planerade husbygget på Åvallen. Utdrag ur Plan och Bygglagen Kap 2 kulturprogrammet: ”Vid planläggning skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.” (LAG 2014:477)

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Elisabeth Hagman överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook