Protest mot att Landstingets upphandling tvingar Capio Ätstörningscenter Stockholm att stänga.

   

I skuggan av Landstingets upphandling av ätstörningsvård. 

Jag samtycker i protest mot att Landstingets upphandling för ätstörningskliniker, enbart upphandlat Mandometerkliniken och tvingar Capio Ätstörningscenter att stänga.  

I dag vet de flesta av oss att sjukdomar som ätstörningarna Anorexia, Bulimi, Ortorexi och hetsätning ökar och kryper ner i åldrar. Idag kommer till och med barn i 11-12 års ålder till ätstörningskliniker. Hur farligt det är för ett barn som ska växa och utvecklas, att drabbas av dessa sjukdomar behöver man väl knappast beskriva. Det är ett faktum att många dör av dessa sjukdomar, särskilt då anorexia, det beskriver väl också allvaret i sjukdomarna.  

Många unga får en ätstörning under tidiga tonåren, många föräldrar är inte pålästa, vet och förstår inte allvaret, de tror det går över, de har bara fått en fixidé att de inte ska äta. Men dessa ”fixidéer” går inte över, i ett samhälle där vi ständigt blir överösta av medias utseendefixering, där största procenten av alla löpsedlar handlar om våra kroppars ideal, bantning- och träningsmetoder, smal-mat, kalorier, kolhydrater, retucherade fotomodeller...osv.   

Det går inte heller bara över, då de flesta av oss är så omedvetet påverkade av dessa ideal att vi inte ens hör oss själva hur vi kommunicerar, kommenterar och uppmuntrar någon så fort de har gått ner i vikt, hur en osäker tonåring blir bekräftad i sitt sjuka tillstånd, att vara fin, snygg och duktig när hon/han går ner i vikt, blir smal och äter de kalorifattiga salladerna.  

I en värld där sociala medier ökar, där ideal och bilder på hur du ska vara för att vara snygg, fin, lyckad, uppskattad, ökar känslor som, osäkerhet, vilsenhet, rädsla, utanförskap och ångest. Där man med appar kan skapa retucherade bilder av sig själv anpassas till idealen, att visa upp på de sociala medierna - men vad händer inombords, i vetskap att det är inte så man ser ut, ett inre missnöje som växer, en ovilja att ens vilja visa upp sitt rätta jag. Att i denna vilsenhet försöka uppfylla idealen blir kontrollen över maten och sin kropp början på ett tillstånd som okontrollerat snabbt övergår till allvarlig sjukdom.  

Det är inte som många tror, att det börjar med någon oförarglig liten bantning som personen sen tappar kontrollen över. Nej, en ätstörning kan drabba alla, oavsett kroppsvikt, med ångest över ideal, sin kropp, höga krav, prestationsångest, neuropsykiatriska svårigheter och mycket mer, insjuknar unga. Många lider sedan av sin ätstörning hela livet. Många kan bli friska, men många är ändå aldrig helt fria från ångest kring mat, vikt, och relationen till sin kropp. Det kräver extremt mycket arbete båda av den sjuka och alla anhöriga runtomkring, för att förstå, stötta, vägleda, den sjuka in i ett friskt förhållningsätt till mat och att förmå älska och uppskatta sin kropp, precis så som den är, trots medias all hets kring vikt och utseende.

Det är därför detta ämne är så viktigt, att vi alla blir mer reflekterande och medvetna om hur vi undermedvetet är påverkade av dessa kroppsideal och att det finns vård för de som blir sjuka!  

Idag finns det tre olika ätstörningskliniker i Stockholm,
SCÄ (Stockholm Centrum för Ätstörningar)
tillsammans med de upphandlade klinikerna
Capio Ätstörningscenter och Mandometer kliniken.
 

…och fakta är:

Fler och fler drabbas av ätstörningar…
Ätstörningarna kryper ner i åldrar…
Kötiderna är långa för att få vård och behandling…  

Och vad sker då i detta när vården behöver utökas och Landstinget måste göra ny upphandling?  

Jo, Mandometer kliniken vinner ensam upphandlingen och Capio ätstörningscenter ska upphöra, stängas! Varför vinner enbart Mando? För att de anser att alla dessa ätstörningar INTE är sjukdomar, utan enbart ett ätbeteende, varav de inte behöver lika många anställda terapeuter och läkare? Billiga vårdplatser kommer före kvalité och behov?  

Läser man så ser det ut som att Landstinget med denna upphandling utökat och förbättrat vården för ätstörningar, när det i själva verket blir precis tvärtom. Det framgår ingenstans att en hel enhet, Capio ätstörningscenter, nu ska stängas dec 2018 och att Mando, som tar över ensam har behandlingsmetoder som många med ätstörning mår sämre av. Det är utmärkt att Mando´s behandlingsform finns för dem det passar, men att stänga ner Capio ätstörningscenter, som behandlar ätstörningarna som sjukdomarna med läkare och KBT terapi mm, det är INTE att öka och förbättra vården för den ökning av ätstörningar som sker i vårt samhälle.  

Alla de som nu stått i kö för att få vård hos Capio måste remitteras vidare, köerna till SCÄ kommer bli längre, många behöver psykiatriskvård och terapi, inte bara hjälp att lära sig äta hos Mando. En ätstörningsproblematik har så otroligt många pusselbitar till varför den uppstår, och att få rätt vård och hjälp är avgörande. För många finns psykiska problem som ångest, depression, ADHD, Autism spektra, OCD i botten där ätstörningen blivit en konsekvens, det kräver vård med läkare och terapeuter!

Det som också är bekymmersamt är att allt kring denna upphandling visar att Landstinget valt Mando med fokus på hetsätning och övervikt, vilken ekonomisk belastning det är på samhället. Hur kommer patienter behandlas som har andra psykiska sjukdomar, (eftersom det ofta är en rad olika psykiska besvär som hänger ihop med ätstörningen) – då Mando inte anser det vara sjukdom? För en människa med en allvarlig ätstörning är det oerhört viktigt att få rätt behandling och terapeutiska samtal, att inte få hjälp med alla psykiska svårigheter tillsammans med ätstörningen kan få förödande konsekvenser.  

Därför ber jag er, låt oss hjälpas åt att sprida detta och få underskrifter att det inte är okey att stänga ner en hel ätstörningsklinik, som behandlar dessa ätstörningarna för de sjukdomar de är. Det är så fruktansvärt många som mår dåligt och lider av dessa sjukdomar. Ja, för det ÄR en allvarlig psykisk sjukdom, som dödar och förstör människors liv! För vem av oss, vill se sitt barn, en vän, anhörig, granne… dö pga deras ätstörning?! Det är en dödlig sjukdom! En sjukdom som kan skapa livslångt lidande!

För de unga som insjuknat och måste vänta på vård, kan denna väntan vara katastrofal, för det går fort, när hjärnan och kroppen kommer mer och mer ur balans, blir det svårare och svårare för den sjuka att tillfriskna!

 

Så skriv under och sprid vidare <3    

 

Lite info och länkar:  

Från Mandos hemsida: Mandometermetoden skiljer sig från de konventionella metoderna. ”Ätstörningen är inte resultatet av en psykisk sjukdom. Den ångest, depression och de tvångstankar som patienten kan ha är inte det som orsakar ätstörningen. De psykiska problemen är istället symptom på svält och resultatet av ett stört och oregelbundet ätande. De psykiska symptomen minskar för att slutligen försvinna helt när patienten återfår kontrollen över sitt ätande och ätbeteende blivit normalt igen.”   Ja, självklart påverkas våra kroppar och hjärnor i brist på näring, matmissbruk ökar ångest och depression – precis som alla andra missbruk av tex alkohol som också skapar ökad ångest. Det är en gåta, hur man kan utesluta alla psykiska besvär som kan ge upphov till att en ätstörning och anse att det är enbart hur vi äter som gör om vi mår dåligt psykiskt eller inte. Var i denna teori, kommer alla normalviktiga in i bilden? Det finns enormt många normalviktiga, utan näringsbrister, som lider fruktansvärt dåligt av sin ätstörning!    

 

Mandos behandlingsmetod för ätstörningar upphandlat av Landstinget. Intervju med Mandos VD Cecilia Bergh:  

https://ssci.se/sv/aktuellt/mandos-behandlingsmetod-f-r-tst-rningar-upphandlat-av-landstinget

 

Fokus på hetsätning och övervikt. Det framgår ingenstans att i denna nya upphandling ska en befintlig ätstörningsklinik tvingas stängas ner, detta resulterar omöjligt i en förbättrad vård för ökningen av ätstörningar.

http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2018/juni/atstorningsvard

 

Landstingets RFI (request for information) inför upphandlingen.

”Syftet med denna RFI är att ge SLL information i förberedelserna med att skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt förfrågningsunderlag genom att ta vara på branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner. Detta är ett tillfälle att lyfta frågor och synpunkter för att kommande avtal ska få ett bra resultat.” När man läser frågorna, kan man inte låta bli att undra; vad har upphandlaren för kunskap kring ätstörningar och psykisk ohälsa? Vad fick de in för svar? Hur har de bedömt svaren? Har de kompetens och utbildning att bedöma vad som är bra behandling för ätstörda?

https://www.sll.se/om-landstinget/upphandling/rfi/RFI---Synpunkter-infor-upphandling-av-Atstorningsvard/