Stoppa beslutet att lägga ner uppvisningsheaten för 50 cc