Prioritera inte bort patienter med cochleaimplantat i sjukvården!

Döva barn och vuxna som hör med cochleaimplantat (CI) BORTPRIORITERAS av sjukvården i Västra Götaland!

Lika vård och patientansvar, glöm det när Västra Götaland bortprioriterar en patientgrupp på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Cochleaimplantat-behandling återskapar hörselsinnet hos döva. Behandlingen initieras av att operera in en elektrodrad i innerörat. Denna står i förbindelse med yttre teknik (s.k. CI-processorer/apparater) bakom örat.

För att barn och vuxna ska få tillgång till den snabba tekniska utvecklingen och därmed få höra bättre krävs en uppgradering till nya CI-processorer vart femte år. Något som är en realitet i flera andra landsting och även i övriga Nordiska länder.

För barn och vuxna boende i Västra Götaland, patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, bortser ansvariga både från patientansvar och lika vård nationellt. Barn och vuxna lär få vänta i 15-20 år på byte till nya/bättre CI-processorer. 

Koncernkontoret konstaterar

Det finns ett resursbehov men mot bakgrund av den rådande ekonomiska situationen föreslås ingen finansiering

Vad handlar det om i pengar? Jo, 1 000 kronor per öra/processor/månad för barn och vuxna att få tillgång till bättre hörsel vart femte år. Vad handlar det om i livskvalitet för barn och vuxna? 

  • att höra med optimal hörselteknik i skolan, i arbetslivet och på fritiden
  • vara säker på att din hörsel fungerar varje dag antingen du går i skolan eller är ute i arbetslivet  

En skolflicka som hör med CI sa

Det är pressande att leva med en osäkerhet att mina gamla CI-processorer lägger av och jag är döv imorgon, vad gör jag då?  

En ung kille som hör med CI konstaterade

Mitt handlingsutrymme är begränsat. Vågar jag byta jobb, vågar jag bilda familj? 

Makten över mitt liv ligger i sjukvårdens händer! POJKE.jpg 

VI KRÄVER ATT ALLA SOM VÄNTAR PÅ UPPGRADERING TILL NYA CI-PROCESSORER ERBJUDS DET NU!  

Vi behöver ditt stöd för att ändra på detta; antingen du lever under dessa horribla premisser, anser att våra skattepengar ska gälla alla nationellt och/eller bor i ett annat landsting än Västra Götaland.  

Stöd oss i vår kamp att få HÖRA och HÖRA TILL! Skriv på protestlistan! Tillsammans är vi starka!

BARNPLANTORNA - Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat


BARNPLANTORNA www.barnplantorna.se Ordförande: Ann-Charlotte Gyllenram    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att BARNPLANTORNA www.barnplantorna.se Ordförande: Ann-Charlotte Gyllenram kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...