Gör penningtvätt olagligt- Stoppa Penningtvätt

http://stoppapenningtvatt.nu/wp-content/uploads/2013/04/banner_trafficking_knark_terror.jpg

Penningtvätt är inte bara ett gissel för Sveriges ekonomi som kostar oss många miljarder i förlorade skatteinkomster. Det är också näringen för grov organiserad brottslighet, människohandel, och knarkhandel.  Och ytterst och värst - det kan finansiera terrorism.

Penningtvätt är inte ens olagligt i sig i Sverige. Och även med en lag mot penningtvätt, så är de praktiska metoderna att bekämpa det nästintill obefintliga. Det är enkelt att starta en fullt öppen finansiell affärsverksamhet och systematiskt tvätta pengar utan att kontrollmyndigheter ens känner till företagets existens. Och dessa myndigheter gör i princip aldrig besök hos företagare för att se att de följer reglerna. Eventuella utredningar tar så lång tid att misstänkta hinner undkomma.

Vi vill bara att Sveriges politiker ser till att det finns praktiska medel för att stoppa penningtvätten, och att de införs snarast. Vi vill
* att penningtvätt de facto blir olagligt.
* att olagliga verksamheter inte får respit utan straffas märkbart direkt
* att myndigheter har tillräckliga resurser att arbeta aktivt med penningtvätt
* och att dessa myndigheter arbetar i praktiken för att stoppa de som inte följer reglerna mot penningtvätt; gör platsbesök, underrättelsearbete, och tar problemet på allvar.
*Tydligare regler till verksamhetsutövare

Läs mer på Stoppapenningtvatt.nu


Stoppa Penningtvätt    Kontakta namninsamlingens skapare