Öppet brev till styrelsen Vänersborgs RF

"VRF är min förening och hjärtat klappar verkligen för den. Här är mitt sista försök att få sagt vad jag vill säga och förhoppningsvis hitta en väg framåt igen".

Öppet brev till styrelsen Vänersborgs RF 

8 mars 2023

Efter årets årsmöte känner jag mig mycket osäker gällande föreningens framtid. Vad vill manmed föreningen? Vill man överhuvudtaget ha en tränings- och tävlingsverksamhet och hur ska den i så fall se ut? Hur vill man göra Vänersborgs Ryttarförening till en attraktiv förening som lockar fler medlemmar? Tyvärr har jag inte fått svar på dessa frågor och det verkar inte som om det finns så många svar att få heller.

Hur tänker man att man vill informera och involvera medlemmarna i vad som händer i
föreningen? I verksamhetsplanen står det bland annat att man vill stärka samarbetet med
Vänersborgs kommun, något som troligtvis är en förutsättning för föreningens framtid. Hur detta ska ske och vad man idag har för samarbete finns inte redovisat någonstans. Så hur ser framtiden ut för vår förening? Hur ska vi medlemmar få insyn i styrelsens arbete och kanske än viktigare, hur skaffar sig styrelsen kunskap om medlemmarnas tankar och önskemål? För att få en förening som utgår från medlemmarnas tankar och önskemål vore det på sin
plats att styrelsen skaffar sig relevant information om vad medlemmarna vill.


Hur kan vi som medlemmar påverka och lyfta frågor gällande vår förening? På årsmötet
upplevde jag att de som ville lyfta, förtydliga och ge information så att alla medlemmar skulle kunna göra välgrundade val blev avbrutna på ett sätt som snarare liknar härskarteknik än demokrati. Frågorna är många och jag är efter årsmötet än mer förvirrad. Det faktum att man på sittande möte pratar om ”två läger” och ”vi och dem” gör att jag blir uppriktigt ledsen och bestört. Att det finns meningsskiljaktigheter inom föreningen är uppenbart men att vara ”två föreningar i föreningen” är inte en lösning. Jag är övertygad om att med god vilja och förståelse för de olika delarna i föreningen kan vi samarbeta och tillsammans utvecklas till något positivt.


Det har nog undgått få att det varit en konflikt i föreningen som påverkat många på flera sätt. Detta är i sig inget ovanligt eller konstig. Det är sådant som händer ibland. Jag lägger heller ingen värdering i vem som ”gjort mest fel” eller vad själva konflikten handlar om. Däremot ställer jag mig mycket frågande till hur den har hanterats av styrelsen och andra medlemmar. Konflikter behöver lösas på ett konstruktivt sätt för alla inblandade. Vi vuxna behöver vara förebilder för våra barn och ungdomar och visa vägen när det gäller konflikthantering. 

I det här fallet har konflikten tyvärr inte lösts alls, man har i stället valt att vidta åtgärder som än mer förvärrat situationen. Dessa åtgärder har inte vidtagits på ett sätt som följer regelverket och blev därför ogiltigförklarade av Svenska Ridsportförbundet. Man väljer då
att vidta ytterligare disciplinära åtgärder i stället för att komma till en konstruktiv lösning.
Detta är mycket beklämmande och ett maktmissbruk som snarare syftar till att göra sig av med ”ett problem” än att lösa situationen för ALLA inblandade. Ska man fatta beslut om att vidta åtgärder av denna allvarlighetsgrad är det av yttersta vikt att man först gjort ”hemläxan” och att åtgärden vidtas på riktiga grunder och på rätt sätt. Beslut som får direkta och allvarliga konsekvenser för enskild person kan inte hanteras med vårdslöshet eller oaktsamhet. Inte
heller kan dessa beslut fattas grundat på personliga åsikter, tyckanden eller baserat på vad man anser om personen i andra situationer. Man måste här skilja på sak och person. Alla är vi människor och vi kan göra misstag. Det är oerhört beklagligt att ingen tar ansvar för det fel man begått i detta ärende. Man har hanterat det felaktigt och konsekvenserna blev stora för berörda personer. En offentlig ursäkt från styrelsen till berörda personer vore på sin
plats. Förutom att styrelsen bör ta ansvar för sitt felaktiga beslut skulle jag också önska att det upprättas en handlingsplan för hur man ska hantera liknande situationer i framtiden.

Vi, alla medlemmar, måste också fundera över hur vi vill att konflikter ska lösas i
fortsättningen och huruvida allas lika värde beaktas i vår förening. Hur ska vi ta oss framåt efter detta? Det kan inte vara så, att om man begått ett misstag, inte får en chans att rätta till det man gjort fel eller att man själv blir öppen måltavla för andra att kränka utan att åtgärder vidtas. Att försöka lösa konflikten på ett konstruktivt sätt, be om ursäkt till den man behandlat illa och göra bättre nästa gång är ju trots allt det enda man kan göra när det blivit fel. Ska man verkligen inte få en andra chans i vår förening och gäller det i så fall ALLA medlemmar eller bara de som ”varit obekväma”..??


Det skrämmer mig att man behandlar medlemmar på det sätt som berörda personer blivit
behandlade. Av styrelsen men också av andra medlemmar som baktalat, öppet kränkt och betett sig oerhört klandervärt på grund av det som hänt. Det är inte att beakta vår värdegrund. Jag har full förståelse för att det finns fler sidor i den aktuella händelsen och jag tar inte någons parti i själva konflikten men hanterandet av situationen är under all kritik och här behöver styrelsen ge upprättelse till dem som drabbats och övriga medlemmar behöver fundera över sitt eget agerande. Det finns inga ”lag” att heja på i det här fallet. Att hämnas genom trakasserier och verbala kränkningar gör endast situationen värre. Välj i stället att vara en del av lösningen. Att denna konflikt fått lov att ta sig så här stora proportioner är helt orimligt och hade troligtvis gått att undvika om man hade informerat sig om hur man gör rätt i händelse av konflikt eller funderingar angående uteslutning av medlemmar.

Jag önskar att den nya styrelsen tar sig en rejäl funderare på hur de ska fortsätta driva
föreningen framåt och hur de ska kunna få en bild av medlemmarnas önskemål och förslag. Jag önskar också en större transparens gentemot medlemmarna så att alla vet vad som händer i föreningen och vilka frågor som drivs. Sist men inte minst önskar jag att ALLA i föreningen nu gör sitt yttersta för att hitta tillbaka till en förening med god stämning och kamratanda och att vi försöker få till ett samarbete där vi drar åt samma håll och mot samma mål. Där vi är EN förening som tillsammans drivs av vår passion för hästar och ridsport. Olika åsikter är bra och utvecklande och vi behöver ta till vara på dessa. Hos oss ska man kunna vara sig själv och bli accepterad oavsett vilken nivå man rider på, vilken häst man har, vilka kläder man har på sig etc. Genom att lyfta varandra blir vi en stark förening där alla kan trivas. Vi behöver också hitta ett sätt att lägga gammalt groll åt sidan, kavla upp ärmarna och jobba framåt.

Jag hoppas att styrelsen kan återkomma med positiva besked om hur vår förening ska
utvecklas och drivas framåt från och med nu. Med en visad vilja från styrelsens sida är jag villig att göra arbetet som krävs för komma framåt och jag hoppas att fler med mig vill hjälpa till att skapa en förening att vara stolta över.
Mvh
Sarah Björklund

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att VRF-medlemmar lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...