Öppet brev till EU-parlamentet om Medelhavskrisen

Hej,

Som du vet drunknar tusentals människor i Medelhavet, och den djupa ironin är att dessa människor för en mycket billigare peng hade kunnat köpa flygbiljetter och komma fram tryggt till Europa. Så varför anlita flyktingsmugglare? Jo, för att personalen i flygplatsens check in fått mandat att avgöra vem som är flykting eller inte, och när man inte på förhand har ett visum nekas man att kliva ombord på planet. Detta är i sin tur relaterat till det krav att flygbolagen ska stå för alla kostnader att återföra en person som nekats inträde i ett land.

Eftersom du verkar inom EU-parlamentet vill jag be dig undersöka möjligheten att påverka just dessa två saker:

- Att flygplatspersonal lämnas att upprätthålla - eller kränka - EU direktiv (2001/51/EC) när ansvaret borde hanteras politiskt.

- Att flygbolagen är ansvariga för att återföra personer som nekas tillträde till ett land. Finns det exempelvis möjlighet att göra undantag vad gäller medborgare i krigsdrabbade områden, exempelvis Syrien? Finns det alternativa sätt att finansiera eventuell hemfärd?

De pengar som Medelhavskrisen kostar borde istället läggas på konstruktiva lösningar som skyddar människors liv och rättigheter. Se gärna Hans Roslings genomgång: https://www.facebook.com/gapminder.org/videos/986547564713535/?hc_location=ufi

Vänliga hälsningar,