öppenvårdenregionskåne

 Protest mot lönerevisionen 2015

 

Vi sjuksköterskor i öppenvården inom Region Skåne protesterar genom denna skrivelse mot det beslut arbetsgivaren fattat gällande årets löneutfall som inte följer överenskommelsen gällande prioriterade grupper. I denna överenskommelse har arbetsgivaren valt att prioritera slutenvårdens sjuksköterskor för att få slutenvården att framstå som ett lockande alternativ för nya sjuksköterskor.

På grund av denna ogenomtänkta lösning får vi sjuksköterskor i öppenvården betala ett högt pris och stå tillbaka i årets lönerevision på ett sådant sätt att vi hamnar under det genomsnittliga påslaget i landet och då också hamnar efter i löneutvecklingen. 

Vi sjusköterskor inom Region Skånes öppenvård anser detta vara diskriminering av oss som arbetar inom öppenvården.

Under de senaste åren har det skett en nedrustning av slutenvårdsplatser runt om i Sverige och med detta följer ett enormt ökat tryck på öppenvården där sjuksköterskorna runt om i Skåne får dra ett enormt tungt lass.  

Det är i öppenvården vi har de mest erfarna kollegorna och större delen av våra specialistsjuksköterskor och funktionsutbildade vilka enligt överenskommelsen skall tillhöra de prioriterade grupperna men som nu hamnar en bra bit under slutenvården sjuksköterskor gällande lönepåslag.

Slutenvårdens sjuksköterskor skall klart kompenseras och lyftas men detta ska inte ske via lönerevisionen. Slutenvårdens sjuksköterskor är dessutom kompenserade genom sitt påslag på 1500:-/ månad samt den OB som tillkommer.

Den summa som tilldelas lönerevisionen ska gå till ALLA oberoende var man har sin placering. Man skall belönas för de individuella prestationer var och en gjort och få betalt för väl utförda insatser under det gångna året.

Om vår arbetsgivare diskriminerar sina medarbetare på detta sätt kommer många sjuksköterskor inom öppenvården att se sig om efter annat arbete, för arbete finns det gott om. I dagens samhälle finns det inte brist på sjuksköterskor, det hela handlar om att landstinget inte är villig att betala.