Nya utrymmen för Gunghästen

Småbarnsavdelningen Gunghästen inom Solf daghem har sedan 2005 varit tillfälligt inhyst i den lokal där våra barn fortfarande tillbringar sina dagar. I utrymmen som inte alls är anpassade för barn. Utrymmen som var ett gruppfamiljedaghem för max 12 barn inskrivna, men som numera har 19 barn (+ reservbarn från familjedagvården) inskrivna. Utrymmen som alltså är alltför små och bristfälliga för en sådan stor grupp barn. Därför startar vi den här insamlingen av namn för att försöka få Korsholms kommun att reagera på detta. Alla barn ska ha samma förutsättning till en trygg och trevlig tillvaro i utrymmen som är anpassade för dem och deras behov.

//

Sulvan päiväkodin pikkulapsiryhmä Gunghästen, on jo vuodesta 2005 toiminut määräaikaisesti tiloissa jossa lapsemme vielä tänä päivänä viettävät päivänsä. Tiloissa jotka eivät todellakaan ole sopivat lastentarhaksi. Tilat jotka olivat tarkoitettu max 12 lapselle, jossa nykyään on 19 lasta (+ lapsia varapaikoilla perhepäivähoidosta), ja jotka siis ovat aivan liian pienet ja puutteelliset niin isolle ryhmälle joka päiväkodissa nyt on. Siksi päätimme aloittaa tämän nimikeräyksen, jotta Mustasaaren kunta tekisi asialle jotain. Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus olla päiväkodissa jossa on turvalliset, mukavat ja hänen tarpeilleen sopivat tilat. 


Susann Nabb-Vornanen    Kontakta namninsamlingens skapare