Ny väg till Rud och Lindenäs

Hammarö kommun planerar att förlänga cykelvägsnätet, som nu löper från Karlstad fram till östra Bärstad, ut till Rud och Lindenäs. Den nuvarande bilvägen går efter avfarten till östra Bärstad vidare i en sväng ned i en dalgång förbi  husen som ligger vid Utteråsen. Vi föreslår att kommunen istället för att enbart dra en ny cykelväg istället anlägger en ny bilväg med sträckning längre söderut och att befintlig bilväg i normalfallet endast får användas av boende i området kring Utteråsen/Larberg och kollektivtrafiken. Vidare föreslår vi att den planerade cykelvägen dras parallellt med den nya bilvägen.

Vi föreslår detta av följande anledningar:

En ny bilväg enligt vårt förslag skulle medföra bättre sikt vilket skulle öka säkerheten både för trafikanter och boende längs sträckan. Den nuvarande bilvägen har flera sträckor med mycket dålig sikt.

På Rud och Lindenäs finns nu över 500 hushåll och många fler är planerade. Trafiken ökar succesivt, en mätning i maj detta år utförd av NTF Värmland visar 2300 fordon/ dygn. En betydande andel utgörs av tunga transporter som ofta överskrider fartgränsen. Den nuvarande vägen är smal och har mycket slitage.

En gång/cykelväg ut mot Rud/Lindenäs är nödvändig! Vi bedömer att tryggheten för cyklister, inte minst för barn och ungdomar, skulle öka om gång/cykelvägen dras parallellt med en ny bilväg enligt vårt förslag. Med kommunens nuvarande plan skulle gång/cykelvägen istället gå genom enbart rena skogspartier.

De senaste åren har, på Utteråssträckan, ett antal träd fallit över bilvägen och avåkningar har skett. Dessa incidenter har medfört långa bilköer med blockerad framkomlighet för all trafik. Med tanke på att Rud och Lindenäs expanderar ser vi det som en säkerhetsfråga att det bör finnas två alternativa vägar för alla boende samt för räddningstjänstens utryckningsfordon i händelse av sjukdomsfall, olyckor, sjöolyckor och bränder ute på Rud och Lindenäs.

Vi skulle vara väldigt tacksamma för er underskrift för att stödja vårt förslag. Om ni har några frågor eller önskar diskutera vårt förslag är ni välkomna att höra av er på nedanstående mailadresser. Tack på förhand!

Birgitta Hörgren

Christina Ellström


Christina Ellström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Christina Ellström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...