Nu stoppar vi Skip stop över kommun- och partigränser!

Stoppa_skip_stop1.PNG

Från och med 10 december får boende längs många av pendeltågens linjer kraftigt försämrad turtäthet. De orter som berörs är Ulriksdal, Häggvik, Norrviken, Rotebro och fr o m 20 augusti 2018 även Stuvsta och Tullinge. De som använder dessa stationer och som är beroende av pendeln i vardagen får halverad (!) tågtäthet i rusningstid.

NU TAR VI GEMENSAMT KRAFTTAG ÖVER KOMMUNGRÄNSERNA! SKRIV PÅ DU MED FÖR ATT STOPPA SKIP STOP!

VI TYCKER ATT SKIP STOP ÄR HELT OACCEPTABELT AV FLERA ANLEDNINGAR:

  • Halveringen av tågtäthet i rusningstrafik vid berörda stationer står inte i proportion till att ändstationerna får 3-5 (!) minuters kortare resa!
  • Undermålig och otydlig beslutsprocess. Landstinget har gett motstridig information. Solna, Upplands Väsby, Botkyrka och Sollentuna kommun står ej bakom skip stop.
  • I den utredning som ligger som grund för beslutet antyder man att de som använder berörda stationer kan åka bil istället. På vilket sätt rimmar det med regeringens miljömål?
  • Trafikverket godkände till slut skip-stop trots att Trafikverket under lång tid ifrågasatt vinsten med skip-stop i jämförelse med jämn trafik, varför?
  • Skip stop-planerna går stick i stäv med alla planer på nya bostäder och tillgång till infrastruktur.
  • Efter årsskiftet höjs återigen SL-taxan. På vilket sätt är det rimligt att vi som får försämrade villkor ska betala ett högre belopp?

Namninsamlingen är partipolitiskt obunden. Bakom namninsamlingen står boende i Sollentuna, Solna, Botkyrka.


Cecilia Ängelid, invånare i Rotebro, Sollentuna    Kontakta namninsamlingens skapare


ELLER

Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.
Facebook