Nu stoppar vi Skip stop över kommun- och partigränser!

Stoppa_skip_stop1.PNG

2018-02-15: Uppdaterad information om namninsamlingen Nu stoppar vi Skip stop över kommun- och partigränser 

Ett varmt tack till alla som redan har skrivit på vår namninsamling! Den 16 januari meddelade trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons att Skip stop ska stoppas. Han gett Trafikverket i uppdrag att ändra tidtabellen till i höst, och alltså återgå till gamla tabellen. Men detta gäller inte samtliga linjer. Nynäsbanan kommer fortfarande beröras av Skip stop.

Den 13 februari demonstrerade vi utanför Landstingshuset och överlämnade vi de 4000 underskrifterna mot skip stop till alla politiska partier (ca 2800 från denna namninsamling och 1200 från namninsamlingen stoppa skip stop). Stort tack till alla som kom dit!!
 
Närvarande var Gustav Hemming – C, Sara Svanström- L, Karl Henriksson –KD, Talla Arkurdi – S, Malin Karlsson – MP och Kristoffer Tamsons – M. (Listor till Gunilla Roxby Cromvall – V och Mats Arkhem – SD, lämnades in i receptionen).
 
På måndagen den 12 feb hade vi dessutom ett separat möte med Kristoffer Tamsons. Vid bägge tillfällen lyfte vi den enorma frustration och de stora konsekvenser som skip stop inneburit för ett stort antal resenärer i Storstockholm.
 
Vi informerade om det oacceptabla i en halvering av trafiken till de drabbade stationerna, hur det specifikt drabbat skolbarn (svårigheter att ta sig till skolan, säkerhetsrisker vid passerande snabbtåg i hög fart, etc), konsekvenser för miljön (fler tar bilen), ren samhällsförlust (förseningar/tid till för att komma till jobb och skola), stort stresspåslag i vardagskampen att få ihop livspusslet, rättviseaspekten (A- och B-lag?), försämrade möjligheter att resa mellan olika stationer och avsaknad av koppling mellan infrastruktur och kollektivtrafik.
 
Beskedet från alla partier är att de ser att införandet av snabbpendeltågen/skip stop fått mycket större negativa konsekvenser än beräknat. Det finns nu en enighet att dra tillbaka beslutet om skip stop på Ostkustbanan (Märsta-Södertälje). Detta görs genom att inte inkludera skip stop i tågplanen för 2019 på Ostkustbanan, att inte införa skip stop i Tullinge och Stuvsta i augusti 2018, samt att se över möjligheterna att stanna vid några av de drabbade stationerna under 2018 (besked senare i vår).
 
Dock kvarstår skip stop på Nynäshamnlinjen, något som bekymrar alla de som skrivit under från Trångsund och Skogås. Där är det värt att fortsätta påtryckningar för att förbättra situationen, t ex genom att kräva att snabbtågen minst bör stanna vid en av dessa stationer.
 
Flera partier lyfte att det varit av stor vikt att vi organiserat oss och protesterat på olika sätt, vilket betyder att alla brev, alla samtal, alla underskrifter, debattartiklar, mm fått resultat!!!

 

Fortsätt därför att sprida namnlistan till så många ni känner! Återigen: Ett innerligt tack för ert engagemang!   

Information om namninsamlingen:

Från och med 10 december får boende längs många av pendeltågens linjer kraftigt försämrad turtäthet. De orter som berörs är Ulriksdal, Häggvik, Norrviken, Rotebro och fr o m 20 augusti 2018 även Stuvsta och Tullinge. De som använder dessa stationer och som är beroende av pendeln i vardagen får halverad (!) tågtäthet i rusningstid.

Dessutom har Trångsund, Skogås, Jordbro och Krigslida fortsatt dålig turtäthet, vilket inte står i proportion till antalet invånare.

NU TAR VI GEMENSAMT KRAFTTAG ÖVER KOMMUNGRÄNSERNA! SKRIV PÅ DU MED FÖR ATT STOPPA SKIP STOP!

VI TYCKER ATT SKIP STOP ÄR HELT OACCEPTABELT AV FLERA ANLEDNINGAR:

  • Halveringen av tågtäthet i rusningstrafik vid berörda stationer står inte i proportion till att ändstationerna får 3-5 (!) minuters kortare resa!
  • Undermålig och otydlig beslutsprocess. Landstinget har gett motstridig information. Solna, Upplands Väsby, Botkyrka och Sollentuna kommun står ej bakom skip stop.
  • Detta leder till orättvisa i systemet, de som drabbas får en mycket sämre trafikering utan tillgång till alternativa färdvägar
  • I den utredning som ligger som grund för beslutet antyder man att de som använder berörda stationer kan åka bil istället. På vilket sätt rimmar det med regeringens miljömål?
  • Trafikverket godkände till slut skip-stop trots att Trafikverket under lång tid ifrågasatt vinsten med skip-stop i jämförelse med jämn trafik, varför?
  • Skip stop-planerna går stick i stäv med alla planer på nya bostäder och tillgång till infrastruktur.
  • Efter årsskiftet höjs återigen SL-taxan. På vilket sätt är det rimligt att vi som får försämrade villkor ska betala ett högre belopp?

Namninsamlingen är partipolitiskt obunden. Bakom namninsamlingen står boende i Sollentuna, Solna, Botkyrka och Huddinge.


Cecilia Ängelid, invånare i Rotebro, Sollentuna    Kontakta namninsamlingens skapare