Nu bryter vi tystnaden, Västerås

Socialtjänsten i Västerås består av en engagerad och kunnig medarbetarkår. Vi har höga ambitioner och vill göra ett gott arbete. Idag har vi dock inte förutsättningarna vilket leder till en ökad otillgänglighet, försämrad rättssäkerhet, en hög personalomsättning och ökade vårdkostnader. Vi tror att statusen på yrket är avgörande och kräver därför en bättre arbetsmiljö och en högre lön.

Vi som har tagit initiativ till det här upproret är nuvarande eller före detta medarbetare på Socialkontoren - Vuxen, Ekonomi (socialsekreterare och bidragshandläggare), Barn och ungdom, Socialjouren och Familjerätten i Västerås samt företrädare för de båda fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision. Namninsamlingen innehåller underskrifter från medarbetare men även socionomstudenter vid Mälardalens högskola, samverkanspartners och Västeråsare som stöttar våra krav. Dessa krav är:

Arbetsmiljö:
Vi vill att en oberoende kommission tillsätts med uppgift att titta på socialsekreterarnas arbetsvillkor över tid. Vilka krav ställs och står de i proportion till de faktiska förutsättningarna? I kommissionen bör företrädare för de fackliga organisationerna samt högskolan finnas för att få branschkunskap och koppling till akademi och forskning. Frågeställningarna behöver formuleras gemensamt mellan fackförbunden och arbetsgivaren.

Lön:
-En "socialsekreterarsatsning" som ger alla yrkesverksamma en höjning
-Ingångslönerna måste höjas
-Lönespridningen behöver bli bättre. En modell behöver framarbetas så att det blir attraktivt att stanna kvar i yrket och så att man då också kan få en bra löneutveckling.

 

Namninsamlingen kommer att överlämnas till ansvariga politiker vid en manifestation utanför kommunfullmäktige torsdag 6 mars 2014.


Johanna Pettersson    Kontakta namninsamlingens skapare