NORRLÄNDSKA EL-UPPRORET

Bild10.jpg
Nu har det gått för långt ! 


Den 30 november, presenterade energi- och näringsministern Ebba Busch (KD) det så kallade högkostnadsskyddet, som innebär att elkunder i elprisområdet 3 och 4 kommer att kompenseras i pengar för varje förbrukad kilowattimme under 12 månader från oktober 2021 till september 2022.

Det innebär att villaägare som redan fått ta del av förra vinterns strömstöd får pengar igen, och att även företag som redan höjt priserna för att kompensera för höga elpriser får pengar från staten.

Något motsvarande stöd för de höga elpriserna i Norrland i elprisområde 1 och 2, kommer däremot inte att utbetalas, trots att elpriserna i norra Sverige numera är lika höga som i övriga Sverige.

Det blir allt mer tydligt att Sverige är ett delat land - Norra Sverige ska leverera det andra ska konsumera. Vattenkraften, gruvorna, och skogen är bara tre exempel och nu ska vi dessutom vara med och subventionera elkunderna i södra Sverige.

Detta är obegripligt och ska det vara någon rättvisa, så ska statens högkostnadsskydd för höga elkostnader självklart även gälla elkunderna elprisområde 1 och 2 !


Sven-Olof Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sven-Olof Andersson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...